ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ใคร่-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใคร่, *ใคร่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใคร่[V] desire, See also: want, wish for, crave, long for, Syn. อยาก, ต้องการ, ปรารถนา, ประสงค์, Example: นักวิจัยท่านใดใคร่จะเริ่มทำการวิจัยเรื่องใดให้รีบเสนอหัวข้อมาโดยเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใคร่(ไคฺร่) ก. อยาก, ต้องการ, ปรารถนา, ใฝ่
ใคร่ใช้เป็นคำช่วยกริยาแสดงการขอร้องอย่างสุภาพ เช่น ใคร่ขออนุญาตดำเนินการ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive.ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้ Rebecca (1940)
Well, I've been giving it a great deal of thought, and I...ฉันคิดใคร่ครวญดูแล้วนะ และก็คิดว่าฉันมีวิธีแก้ไข The Little Prince (1974)
But that is lust, not love.แต่นั่นมันความใคร่ ไม่ใช่ความรัก Oh, God! (1977)
Finally, after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything... that..."สุดท้าย หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
"Finally after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything that formed the fabric of her life."ในที่สุด หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
Then if you gentlemen don't mind, I'd like to finish this game before I start collecting my goddamned Social Security, okay?งั้นหากพวกท่านไม่รังเกียจ กระผมใคร่ขอเล่นให้จบครับ ก่อนที่ฉันจะเริ่มสะสม ประกันสังคมงี่เง่านั่นโอเค? Stand by Me (1986)
Then I jerked him off even though he was dead to make it look like there was come everywhere to make it look like it was her.ผมถอดเสื้อผ้าเขาและทำให้เหมือนสำเร็จความใคร่ แม้ว่าเขาจะตายไปแล้ว ...เพื่อทำให้ดูเหมือนว่า มีการหลั่งอยู่ทุกที่... ...เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นเธอ Basic Instinct (1992)
Somebody broke in and masturbated on the bed.เข้ามาสำเร็จความใคร่บนเตียงเลย The Bodyguard (1992)
His mind is like a clean, hungry sponge.จิตใจเขาเต็มไปด้วย ความบริสุทธิ์และใคร่กระหาย The Lawnmower Man (1992)
All I'm doing is contemplating the ifs.ทั้งหมดที่ฉันทำคือใคร่ครวญไอเอฟเอ Pulp Fiction (1994)
Well, that's what I been sitting here contemplating.ดีที่เป็นสิ่งที่ฉันได้รับการนั่งอยู่ที่นี่ใคร่ครวญ Pulp Fiction (1994)
I just forgot romanceฉันลืมเรื่องรักใคร่ Anastasia (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใคร่[n.] (khrai) EN: sexual desire ; erotic feeling   FR: désir (sexuel) [m]
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for   FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top