ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-โล่งอก-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โล่งอก, *โล่งอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โล่งอก[V] be relieved, See also: feel relieved, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: เขาโล่งอกและดีใจที่ทำได้, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
โล่งอก[ADV] relievedly, See also: without worry or anxiety, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชายร่างอ้วนถอนหายใจอย่างโล่งอก, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โล่งอกก. รู้สึกปลอดโปร่งใจเพราะปลดเปลื้องภาระหนักได้แล้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก นั่นเป็น ความโล่งอก How I Won the War (1967)
- That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก นั่นเป็น ความโล่งอก How I Won the War (1967)
That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก How I Won the War (1967)
- That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก นั่นเป็น ความโล่งอก How I Won the War (1967)
That's a relief.นั่นเป็นความโล่งอก How I Won the War (1967)
That's a relief, professor.โล่งอกไปที, ศาตราจารย์. Suspiria (1977)
And I read about these women trying to have it all, and I thank God our little Harmonica doesn't seem to have that problem.พ่ออ่านเจอเรื่องทีผู้หญิงพยายามครองไปหมด\ พ่อละโล่งอกเลย เพราะโมนิก้าของเรา ไม่มีปัญหาแบบนั้นแน่ The One with the Sonogram at the End (1994)
- Mr. Andrews? Thank God.- คุณแอนดรูว์สคะ โล่งอก Titanic (1997)
Thank goodness. We'd hoped you'd only gone one grate too far.โล่งอก หวังว่าเธอคงไม่หลงไปไกลนะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Thank God! I was terrified we'd actually have to playโล่งอกไปที ฉันคิดว่าต้องเล่นจริงๆ เสียแล้ว Swing Girls (2004)
- What a relief.- ช่างโล่งอกมากเลย Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
That's a relief.โล่งอกไปที Initial D (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top