ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-โลน-

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โลน, *โลน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลน[N] crab lice, See also: Phthirus publis, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดเล็ก ตัวยาว ลำตัวค่อนไปทางรูปไข่แบน สีขาวปนน้ำตาลอ่อน ไม่มีปีก ปลายขางอแหลมเกือบเป็นง่ามเหมือนก้ามปู อาศัยอยู่ตามบริเวณขนในที่ลับของคน กัดและดูดเลือดกินเป็นอาหาร
โลน[ADJ] rude, See also: obscene, vulgar, coarse, rough, indecent, Syn. หยาบโลน, ลามก, Example: ผู้ชายคนนี้ชอบแสดงกิริยาโลนกับผู้หญิงหลายคนแล้ว, Thai definition: ที่หยาบคาย, ที่ไปในทางลามก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pubic louseโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
louse, pubicโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't wait. Napaloni's army might invade first.ผมรอไม่ได้ กองทัพ เพโพโลนี อาจชิงบุกก่อน The Great Dictator (1940)
Napaloni's army is on the Osterlich front.กองทัพ เนโพโลนี อยู่แนวหน้า ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Declare war on Napaloni!ประกาศสงครามกับ เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
I'll sign it! Napaloni...ฉันจะลงนาม เนโพโลนี... The Great Dictator (1940)
- It's Napaloni.- จาก เนโพโลนี ครับ The Great Dictator (1940)
Napaloni?เนโพโลนี หรอ The Great Dictator (1940)
Napaloni will leave the invasion of Osterlich to me.เนโพโลนี จะต้องออก ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
2,975,000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
Napaloni and his wife will step out and Adenoid Hynkel will deliver his address of welcome.เนโพโลนีและภรรยากำลังลงจากรถ และ อดีนอย เฮนเคิล จะไปต้อนรับ The Great Dictator (1940)
Me, Napaloni, I never get out without a carpet.ฉันไง เนโพโลนี ผมไม่เคยไปไหน โดยไม่มีพรม The Great Dictator (1940)
- Napaloni!- เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลน[n.] (lōn) EN: crab lice ; crabs   FR: phtirius [m] ; pou du pubis [m] ; morpion (fam.) [m]
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; risqué ; coarse ; rough ; rude ; vulgar   FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crab louse[N] โลน, Syn. crab, pubic louse
crab[N] โลน, Syn. crab louse, pubic louse
crabs[SL] โลน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pubic louse (n) โลน
See also: S. crab louse ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top