ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-โฆษณา-

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โฆษณา, *โฆษณา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษณา[V] advertise, See also: publicize, announce, broadcast, Syn. ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, Example: ห้ามโฆษณาสินค้าขายซอฟต์แวร์ที่ก๊อปปี้อย่างไม่ถูกกฎหมาย, Thai definition: เผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โฆษณา(โคดสะนา) ก. เผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชน
โฆษณาป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, เช่น โฆษณาสินค้า
โฆษณากระทำการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisingโฆษณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, in advertising...คุณรู้ว่าในการโฆษณา ... 12 Angry Men (1957)
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู 12 Angry Men (1957)
It's not just the Gazette. She's advertising in out-of-town papers.ไม่ใช่เเค่ กาเช็ตต์นะ เธอโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างเมืองด้วย Jaws (1975)
The ad will run on the back along with the grocery ads.ส่วนคําโฆษณาก็จะอยู่ด้านหลัง คู่กับโฆษณาร้านของชํา Jaws (1975)
Mrs. Kintner must've put her ad in Field Stream.คุณนายคินท์เนอร์คงลงโฆษณา ใน ฟิลด์ สตรีม เเน่ๆ Jaws (1975)
A couple of junk, some bills, and a letter for you.มีโฆษณา ใบแจ้งหนี้ และจดหมายคุณ Oh, God! (1977)
-It's an ad.- โฆษณา Oh, God! (1977)
We're going up north to put the word on the streets.พวกเรากำลังไปทิศเหนือเพื่อลงโฆษณา The Blues Brothers (1980)
People used to answer all ads. Just In case.ผู้คนเคยตอบโฆษณาทั้งหมด เพียงในกรณี Idemo dalje (1982)
Tremendous. Never says a word. Just watches TV.เขาไม่เคยพูดซักคำ ดูแต่ทีวี ชอบดูโฆษณา *batteries not included (1987)
They're only good for little problems that fit between commercials.พวกนั้นก็ดีแต่พวกปัญหาเล็ก ๆ แล้วก็เล็งแต่ค่าโฆษณานั่นแหละ Mannequin (1987)
- It was the boat ride that did it.และให้เขาตัดโฆษณาทั้งหมดออกด้วย Big (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ad[N] การโฆษณา (คำย่อของ advertisement), See also: โฆษณา
hype[VT] โฆษณาชวนเชื่อ, See also: โฆษณา
play up[PHRV] โฆษณา, See also: ประกาศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top