ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-แสดง-

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แสดง, *แสดง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดง[V] show, See also: display, exhibit, Syn. เล่น, สำแดง
แสดง[V] play, See also: perform, act, Syn. เล่น, Example: ละครจะเริ่มแสดงเวลา 19.00 น., Thai definition: ทำตามบทบาท
แสดง[V] indicate, See also: mark, show, direct, Syn. บ่งบอก, Example: ความหิวมีส่วนให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมได้กว้างขวางมาก, Thai definition: บอกข้อความให้รู้, ทำให้ปรากฏออกมา, Notes: (เขมร)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แสดง(สะแดง) ก. ชี้แจง, อธิบาย, บอกข้อความให้รู้, เช่น แสดงธรรม แสดงปาฐกถา, ทำให้ปรากฏออกมา เช่น แสดงตัว แสดงหลักฐาน
แสดงเล่น เช่น แสดงละคร แสดงภาพยนตร์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do ya have to wash where it doesn't show?อย่า ya ต้องล้างที่จะไม่แสดงSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
They ain't actin' this way for nothin'.พวกเขาไม่ได้การแสดง'วิธีนี้ เพื่ออะไร' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
If you think so, you have a great imagination.ถ้านายเข้าใจมันดังนั้น แสดงว่านายเป็นคนมีจินตนาการสูง The Great Dictator (1940)
I'll show you who I am! Come down to headquarters!ฉันจะแสดงให้แกดูว่าฉันคือใคร ไปที่กองบัญชาการ The Great Dictator (1940)
We'll put on the greatest military show the world has ever known.เราจะแสดง ศักยภาพทางการทหาร ให้โลกเห็น The Great Dictator (1940)
- I'm going to be an actor.ฉันจะเป็นนักแสดง Pinocchio (1940)
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว? Pinocchio (1940)
Hi diddle dee dee An actor's life for meสวัสดี ดี โกง ดี ชีวิตของ นักแสดงสำหรับฉัน Pinocchio (1940)
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์ Pinocchio (1940)
An actor's life for meชีวิตของนักแสดงสำหรับฉัน Pinocchio (1940)
Hi diddle dee dum An actor's life is funสวัสดี ดี โกง ดัม ชีวิตของ นักแสดงคือความสนุก Pinocchio (1940)
- An actor's life for meชีวิต ของนักแสดงสำหรับฉัน Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสดง[v.] (sadaēng) EN: show ; demonstrate ; display   FR: montrer ; exposer ; exhiber
แสดง[v.] (sadaēng) EN: perform ; act ; play   FR: jouer ; représenter
แสดง[v.] (sadaēng) EN: indicate ; mark ; show ; direct ; reveal   FR: indiquer ; montrer ; exprimer ; révéler ; symboliser ; manifester ; afficher ; faire montre de (loc.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act[VT] แสดง, See also: รับบท, แสดงเป็น, Syn. perform, play, playact
act[VI] แสดง, See also: รับบท, แสดงเป็น
air[VT] ประกาศ, See also: แสดง
display[VT] แสดง, See also: นำเสนอ, สาธิต, โชว์, Syn. exhibit, have, show, demonstrate, Ant. hide, conceal
give[VT] แสดง, Syn. present
indicate[VT] แสดง, See also: ให้สัญญาณของ, บ่งบอกถึง, ระบุ, Syn. show
portray[VT] แสดง, Syn. impersonate, act, imitate, characterize
perform on[PHRV] แสดง, See also: เล่น
play upon[PHRV] แสดง, See also: เล่น (ดนตรี, การแสดง)
register[VI] แสดง, Syn. indicate, express, display, show

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
示す[しめす, shimesu] Thai: แสดง
現す[あらわす, arawasu] Thai: แสดง English: to show

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top