ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-แม่-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แม่-, *แม่*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
แม่(adv) ใช่
แม่นบ่(phrase) ใช่หรือไม่

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เยี่ยวมากแม่(jargon) ดีมากๆ ให้ความรู้สึกชมว่าดีจนทนไม่ไหว จนฉี่จะราดกันเลยทีเดียว
แม่[แม่ง] (slang) เป็นคำอุทานที่มักใช้พูดกันเวลาอารมณ์เสียหรือไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น มีสันนิษฐานว่าเกิดมาจากการกล่อนคำของคำว่า แม่มึง แต่ไม่ได้ใ้ช้ในความหมายนี้ แต่เป็นเพียงแค่คำอุทาน ตัวอย่าง แม่งเอ้ย วันนี้ถูกหวยแดกอีกแล้วกู หรือในสมัยก่อนเวลาตกใจบางคนอาจจะอุทานว่า อุ๊ยแม่มึง!!!
แม่โพสพความทะยานอยาก

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
แม่นหยัง[แม่นหยัง] อะไร, มีอะไร, ทำไมรึ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
แม่หม้ายทรงเครื่อง(phrase) a rich widow

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[hé, ㄏㄜˊ, ] (n) แม่น้ำ

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[คัง] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) แม่น้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่(n) mother, See also: mom, Syn. มารดา, พระชนนี, Ant. พ่อ, บิดา, พระชนก, Count Unit: คน
แม่(n) mother, See also: mom, mum, mummy, ma, mater, Syn. มาดา, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. บิดา, Example: ความรักที่แม่มีให้ลูกเป็นรักที่ยิ่งใหญ่กว่ารักใดในโลก, Thai Definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
แม่(n) goddess, Example: ถ้ากินข้าวไม่หมดจะเป็นบาปต่อแม่โพสพ, Thai Definition: คำยกย่องเทวดาผู้หญิงบางพวก
แม่(pron) title used in front of girl or woman, Example: ฉันเลี้ยงแม่ทิพย์มาตั้งแต่เล็กเหมือนลูกของตัวเอง, Thai Definition: คำที่ผู้ใหญ่เรียกผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าด้วยความสนิทสนมหรือรักใคร่เป็นต้น
แม่(n) the female of an animal, Example: เมื่อแม่ช้างตัวใดตัวหนึ่งตกลูก ช้างตัวอื่นๆ ในโขลงจะช่วยกันดูแล, Thai Definition: คำที่แสดงบอกว่าเป็นเพศเมีย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แม่น. หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
แม่คำที่ผู้ใหญ่เรียกผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าด้วยความสนิทสนมหรือรักใคร่เป็นต้น ว่า แม่นั่น แม่นี่
แม่คำใช้นำหน้านามเพศหญิง แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า เช่น แม่บ้าน
แม่ผู้หญิงที่กระทำกิจการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค้าขาย เรียกว่า แม่ค้า ทำครัว เรียกว่า แม่ครัว
แม่เรียกสัตว์ตัวเมียที่มีลูก เช่น แม่ม้า แม่วัว
แม่เรียกคนผู้เป็นหัวหน้าหรือเป็นนายโดยไม่จำกัดว่าเป็นชายหรือหญิง เช่น แม่ทัพ แม่กอง
แม่คำยกย่องเทวดาผู้หญิงบางพวก เช่น แม่คงคา แม่ธรณี แม่โพสพ, บางทีก็ใช้ว่า เจ้าแม่ เช่น เจ้าแม่กาลี
แม่เรียกสิ่งที่เป็นประธานของสิ่งต่าง ๆ ในพวกเดียวกัน เช่น แม่กระได แม่แคร่ แม่แบบ
แม่เรียกชิ้นใหญ่กว่าในจำพวกสิ่งที่สำหรับกัน เช่น แม่กุญแจ คู่กับ ลูกกุญแจ
แม่แม่นํ้า เช่น แม่ปิง แม่วัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shit!แม่ง! Seven Years in Tibet (1997)
Mom!แม่! X-Ray (2001)
Ma?แม่คะ Saving Face (2004)
Maแม่คะ Saving Face (2004)
Ma?แม่ Saving Face (2004)
Mommy!แม่! Saw (2004)
Ma!แม่! Robots (2005)
Mommy!แม่! Silent Hill (2006)
- Mommy.- แม่จ๋า Monster House (2006)
Mom!แม่ Cashback (2006)
Mom!แม่! Unstoppable Marriage (2007)
Ma?แม่? Chapter Eight 'Villains' (2008)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shit!แม่ง! Seven Years in Tibet (1997)
Mom!แม่! X-Ray (2001)
Ma?แม่คะ Saving Face (2004)
Maแม่คะ Saving Face (2004)
Ma?แม่ Saving Face (2004)
Mommy!แม่! Saw (2004)
Ma!แม่! Robots (2005)
Mommy!แม่! Silent Hill (2006)
- Mommy.- แม่จ๋า Monster House (2006)
Mom!แม่ Cashback (2006)
Mom!แม่! Unstoppable Marriage (2007)
Ma?แม่? Chapter Eight 'Villains' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่[maē] (n) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater  FR: mère [ f ] ; maman [ f ]
แม่[maē] (n) EN: the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar
แม่[maē] (n) EN: mae [ term of endearment ]   FR: mae [ terme affectif ]
แม่[maē] (n) EN: Mother ; goddess  FR: maquerelle [ f ] ; mère maquerelle [ f ]
แม้[maē] (x) EN: even ; even if ; though  FR: bien que ; quoique ; même ; même si
แม่ ก กา[maē kø kā] (n, exp) EN: [ in Thai Grammar, the Word Ending Protocol for open syllables ]

English-Thai: Longdo Dictionary
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
take after(vt) เหมือน เช่น He takes after his mother. เขาหน้าเหมือนแม่
magnetic resonance imaging(n, phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
MRI(n, abbrev) ระบบสร้างภาพจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging)
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
Image:
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, Syn. maid

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Amazon(n) แม่น้ำแอมะซอนอยู่ในทางตอนเหนือของอเมริกาใต้
archetype(n) ต้นแบบ, See also: แม่แบบ, Syn. prototype
bawd(n) แม่เล้า (คำเก่า เป็นภาษาวรรณกรรม), Syn. procuress
Buddhist woman ascetic(n) แม่ชี
Colorado(n) แม่น้ำโคโลราโด
commander in chief(n) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, See also: แม่ทัพ, Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
cow(n) วัวตัวเมีย, See also: แม่วัว, Syn. moo-cow
dam(n) แม่พันธุ์ (ทางปศุสัตว์), See also: สัตว์สี่เท้าตัวเมีย
die(n) แม่พิมพ์ตอกโลหะ
dry nurse(n) พี่เลี้ยงเด็ก, See also: แม่นม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
aclinic line(เอคลิน' นิค) เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก., Syn. magnetic equator
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
ait(เอท) n. เกาะเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในแม่น้ำ)
alemanni(แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alnico(แอล' ไนโด) n. โลหะผสมที่เป็นแม่เหล็กและมีส่วนผสมของอะลูมินัม นิเกิลและโคบอลท์

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง, เที่ยงตรง, แม่นยำ
archetype(n) แม่พิมพ์, แม่แบบ, ตัวอย่างเดิม
bawd(n) โสเภณี, นางโลม, นางคณิกา, แม่เล้า
bitch(n) แม่สุนัข, ผู้หญิงเลว, ผู้หญิงสำส่อน
block(n) ท่อนไม้, ตึกทั้งแถว, แม่พิมพ์, เครื่องกีดขวาง
cluck(n) เสียงแม่ไก่ร้อง
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
cow(n) แม่วัว, ช้างพัง, แมวน้ำตัวเมีย
dame(n) สตรีสูงศักดิ์, คุณผู้หญิง, คุณนาย, คุณท้าว, นาง, แม่บ้าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fluffer(n) แม่เล้าหรือพ่อโลม ของนักแสดง เพื่อต้องการอวัยวะเพศชายแข็งตัว นิยมมีเฉพาะในการถ่ายทำหนังโป๊
frost(n) แม่คะนิ้ง (ภาษาถิ่นทางภาคเหนือ)
High Commander(n) แม่ทัพใหญ่
Irrawaddy-Delfin { m }; Irawadi-Delfin { m } [ zool. ][อิรวดี] แม่น้ำอิรวดี/อยู่ใน Burma
matriarchแม่แปรก (ปะ แหรก) ช้างพังที่เป็นจ่าฝูง
moulage(n) แม่พิมพ์ที่ใช้ในการสืบสวนคดี เช่นรอยเท้า หรือใช้ในทางการแพทย์เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการ, See also: cast, Syn. mold
ponce[พอนซ์] (n) แม่เล้า, Syn. แมงดา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうとめ, shuutome] (n) แม่ของสามี
磁石[じしゃく, jishaku] (n) แม่เหล็ก
継母[けいぼ, keibo] (n) แม่เลี้ยง
魔女[まじょ, majo] (n) แม่มด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
主婦[しゅふ, shufu] (n) แม่บ้าน
お袋[おふくろ, ofukuro] (n) แม่, คุณแม่
金型[かながた, kanagata] (n) แม่พิมพ์
[かわ, kawa] (n) แม่น้ำ
岳母[がくぼ, gakubo] (n) แม่สามี
母親[ははおや, hahaoya] (n) แม่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かた, kata] TH: แม่พิมพ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Mutter(n) |die, pl. Mütter| แม่
jedoch(konj) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: doch, Syn. aber
Eltern(n) |pl.| พ่อแม่
Form(n) |die, pl. Formen| แม่แบบ
wohnen(vi) |wohnte, hat gewohnt| อยู่ อาศัย เช่น Ich habe immer bei meinen Eltern gewohnt. ฉันอยู่กับพ่อแม่เสมอ, See also: bleiben
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่าย
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่ายที่สามีตาย, See also: der Witwer
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
nennen(vt) |nannte, hat genannt| ตั้งชื่อ, ให้ชื่อ เช่น Seine Mutter nennt ihn Otto. แม่ของเขาเรียกเขาว่าอ๊อตโต
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่

French-Thai: Longdo Dictionary
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: regarder
mère(n) |f| แม่, มารดา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top