Search result for

-แนบ-

(18 entries)
(1.4267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แนบ, *แนบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนบ[V] enclose, See also: inclose, Example: ในซองจดหมายซองนั้นมีเงินแนบไปด้วยเป็นจำนวน 1,000 บาท, Thai definition: ติดไปด้วย
แนบ[V] cling, See also: stick, be close to, adhere to, Syn. แนบชิด, แนบเคียง, Example: เธอเอาหน้าแนบกับหมอนแล้วร้องไห้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แนบก. แอบชิด เช่น แนบข้าง แนบกาย แนบเนื้อ
แนบส่งไปพร้อมด้วย เช่น ต้องแนบสำเนาจดหมายไปด้วย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which isabelle settled by calling warren buffett.ไหน อิสซาเบลล่า ทำให้แนบแน่นขึ้นโดยการโทรมา Pret-a-Poor-J (2008)
I think i was growing attached to the little guyฉันคิดว่าฉันถูกเจริญเติบโตที่แนบกับน้อยคนที่แต่งตัวประหลาด Gas Pills (2008)
Believe me, they bear no sign, no mark.เชื่อข้าเถอะ พวกแม่มดน่ะแฝงกายปิดปังได้อย่างแนบเนียน The Mark of Nimueh (2008)
And a cross close to my heart at all times.และเก็บไม้กางเขนไว้แนบหัวใจ ตลอดเวลาเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
But terror experts are already speculating this is the work of a new much more sophisticated and much better financed offshoot of al Qaeda than that which is responsible for the bombings in Amsterdam, London and other European cities.ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า เป็นฝีมือของกลุ่มใหม่ ซึ่งแนบเนียนและเงินหนา กว่ากลุ่มอื่นในอัล เคด้า มากกว่ากลุ่มที่รับผิดชอบการวางระเบิด Body of Lies (2008)
I think your hair and my scissors should spend some quality time together as soon as possible.ฉันคิดว่าผมของเธอและกรรไกรของฉัน น่าจะใช้เวลาร่วมกันอย่างแนบแน่น เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- On the hood. On the hood. - Okay, okay.- แนบตัวกับกระโปรงรถ Pineapple Express (2008)
We're heating the pan to cauterize the wounds to stop the bleeding.จากนั้นก็เอากระทะที่รนไฟมาแนบที่แผล เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและห้ามเลือด The Ruins (2008)
"Lady Chatterley felt his naked flesh against her as he came into her.เลดี้ชัทเทอลีย์รู้สึกถึงเนื้อกาย เปลือยเปล่าของเขาแนบกับตัวเธอ ระหว่างที่เขากำลังเข้ามาในตัวเธอ The Reader (2008)
In the Senate less than three months and already closely allied with the President on what many people are calling unprecedented access to the average American's most private details.ในวุฒิสภา แค่ไม่ถึง 3 เดือน และเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับท่านประธานาธิบดี กับการที่ประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่าการเจาะลึกอย่างไม่เคยมีมาก่อน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Please attach Jack Bauer's profile to the APB.ช่วยแนบข้อมูลแจ็ค บาวเออร์ไปที่ apb Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I'm sorry to interrupt you, but have you ever been in an open relationship?ที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับใคร The Girlfriend Experience (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนบ[v.] (naēp) EN: enclose ; inclose   FR: inclure
แนบ[v.] (naēp) EN: cling ; stick ; be close to ; adhere to ; attach ; be attached   FR: joindre ; accoler ; coller ; attacher

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top