ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-แค่-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แค่, *แค่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แค่[ADV] only, See also: just, solely, merely, no more and no less, Syn. เพียง, เท่า, Ant. มาก, มากมาย, Example: มีนักเรียนแค่คนเดียวเท่านั้นที่สอบข้อเขียนผ่าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แค่ว. เพียง, เท่า.
แค้น. ชื่อปลานํ้าจืด ไม่มีเกล็ด ในสกุล Bagarius วงศ์ Sisoridae หัวแบนแผ่ หนวดแบน ตาเล็ก ลำตัวยาวเรียวลู่จนแคบมากที่คอดหาง ครีบหางเป็นแฉกยาว ผิวหนังเป็นตุ่มแข็ง มีแต้มขนาดใหญ่สีนํ้าตาลเข้มอยู่บนหลังเป็นระยะ ๆ ครีบต่าง ๆ สีนํ้าตาล พบอาศัยตามพื้นท้องแม่นํ้าสายใหญ่ ๆ มี ๓ ชนิด ในประเทศไทยที่พบทั่วไปได้แก่ ชนิด B. bagarius (Hamilton-Buchanan) ซึ่งยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร และ B. yarrelli Sykes ยาวได้ถึง ๒ เมตร, คัง หรือ ตุ๊กแก ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just...ผมแค่ Just Like Heaven (2005)
I just...ฉันแค่... Just Like Heaven (2005)
Just two.แค่สอง The Astronaut Farmer (2006)
Just wait.แค่รอ All by Myself (2008)
Just...แค่... . There Might be Blood (2008)
Just dead.แค่ตาย Dex Takes a Holiday (2009)
Just relax.แค่ผ่อนคลาย Chapter Two 'Ink' (2009)
I'm just...ฉันแค่.. The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I just...ฉันแค่ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Just once.ก็แค่.. The Chase (2010)
- No, I...ไม่ ฉันแค่... The Blind Banker (2010)
Hold on!แค่ 1 นาที! Vampires Suck (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top