ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-แข่งขันสูง-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แข่งขันสูง, *แข่งขันสูง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, with the competition out there, a girl's got to be able to move a few mountains every once in a while.เดี๋ยวนี้การแข่งขันสูง ผู้หญิงเราต้องสามารถ... ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บ้าง Mona Lisa Smile (2003)
It's highly competitive. I'm probably never gonna get the job.แล้วก็มีการแข่งขันสูง หนูไม่น่าจะได้งานนี้หรอก The Nanny Diaries (2007)
The Republic fleet is on the defensive and pushed to the brink, as war rages in the much-contested outer rim territories.กองยานสาธารณรัฐตกเป็นเป็นฝ่ายตั้งรับ และถูกรุกไล่ ขณะที่สงครามลุกลามไปทั่ว ดินแดนขอบนอกที่มีการแข่งขันสูง Jedi Crash (2009)
It's a very competitive business, agent dunham.ธุรกิจนี้มันค่อนข้างมีการแข่งขันสูง เอเจนต์ดันแฮม What Lies Below (2010)
Okay, well, lots of competition, so good luck to you.โอเค การแข่งขันสูง โชคดีละกัน The New Rachel (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แข่งขันสูง[adj.] (khaengkhan sūng) EN: competitive   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dog-eat-dog[SL] แข่งขันสูง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top