ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-แก่นสาร-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แก่นสาร, *แก่นสาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก่นสาร[N] substance, See also: permanency, essence, essential, theme, Syn. สาระ, เนื้อหา, ใจความ, เนื้อความ, จุดสำคัญ, Example: การอภิปรายครั้งนี้จะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเป็นแก่นสารเท่าใดนัก, Thai definition: สิ่งที่ยั่งยืนถาวร, หลักที่ควรยึดถือ, คุณประโยชน์ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่เป็นแก่นสาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แก่นสารน. สิ่งที่ยั่งยืนถาวร, หลักที่ควรยึดถือ, คุณประโยชน์, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่เป็นแก่นสาร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll not believe this idiocy.พี่จะไม่เชื่อเรื่องไร้แก่นสารนี่ Wuthering Heights (1992)
But not substantiated.- แต่ไม่มีแก่นสาร A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Substantial.มีแก่นสาร Up in the Air (2009)
Frankly, we were hoping the N.S.A. would provide us an analysis of the ring that was a little more substantial.พูดกันตรงๆ เราคาดหวังไว้ว่า ทางศูนย์ฯจะทำให้เราได้ ในการวิเคราะห์เรื่องแหวน ได้อย่างมีแก่นสาระกว่านี้ Believe (2009)
You like it when I live like I'm out of my mind.คุณอยากให้ผมมีชีวิตอย่างไร้แก่นสาร Episode #1.7 (2010)
Are you trying to show that you're not a flake?จะโชว์ว่าตัวเองไม่ได้ไร้แก่นสารเหรอ Love & Other Drugs (2010)
I hadn't had a cigarette in six hours, hadn't eaten, so... abstemious and tidy?ยานี้มันยังไงกัน? อยู่อย่างไร้แก่นสารไม่ได้เหรอ? ผมไม่ได้สูบบุหรี่มา 6 ชั่วโมงแล้ว ไม่ได้กินอะไรเลยด้วย Limitless (2011)
And not one of them has real substance.ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารเลยแม้แต่นิดเดียว You've Fallen for Me (2011)
None that mattered, anyway.ไม่มีแก่นสารในชีวิต ฉันมันก็แค่คนขี้แพ้คนนึง Crucible (2013)
And what's the substance of our acquaintance?แล้วอะไรคือ แก่นสารของการรู้จักกันของเรา T2 Trainspotting (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quintessence[N] แก่นสาร, See also: หัวกะทิ, หัวใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top