ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-แกะ-

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แกะ, *แกะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะ[N] sheep, See also: ewe, ram, Example: เขาเรียนรู้วิธีตัดขนแกะจากประเทศนิวซีแลนด์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องสกุล Ovis ในวงศ์ Bovidae รูปร่างคล้ายแพะ แต่มีขนเป็นปุยหนา ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม
แกะ[V] remove, See also: tear (off/away/down), strip, Syn. ถอด, เลาะ, Example: เธอบรรจงแกะรูปถ่ายที่ติดกันนั้นออก, Thai definition: เอามือแงะหรือง้างสิ่งที่เกาะติดกันแน่นหรือกอดไว้แน่นให้หลุดออกจากกัน
แกะ[V] engrave, See also: etch, carve, sculpture, Syn. แกะสลัก, สลัก, Example: เขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะแกะไม้ท่อนโตนี้เป็นรูปช้างได้งดงามปานนี้, Thai definition: ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆ ด้วยเครื่องมือโดยวิธีแกะ
แกะ[V] unwrap, See also: unpack, unbind, untie, undo, unfasten, Syn. เปิด, แก้, ปลด, แกะออก, Ant. ปิด, ห่อ, Example: พวกเราแกะข้าวห่อที่ซื้อเตรียมไว้กินกัน ก่อนออกเดินทางต่อ, Thai definition: เอาเล็บมือค่อยๆ แคะเพื่อให้หลุดออก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sheepแกะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And look, they have their names carved on them.และมองไปที่พวกเขามีชื่อของ พวกเขา แกะสลักเกี่ยวกับมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท Pinocchio (1940)
And all carved out of wood.ตาของคุณใน และทุกแกะสลัก จากไม้ Pinocchio (1940)
This wasn't an ordinary knife. It had a very unusual carved handle and blade.นี่ไม่ใช่มีดธรรมดา มันมีที่จับแกะสลักผิดปกติอย่างมากและใบมีด 12 Angry Men (1957)
With his steak and his mutton.ด้วยสเต็กเนื้อแกะของเขา เธอจะทำอะไรสำหรับบิตของ พิเศษ How I Won the War (1967)
Then he won't be round tempting her with his buckshee mutton.กับ buckshee แกะตกเลือด สกปรกของเขา How I Won the War (1967)
Nothing is missing. Everything is here, down to the last hitching post.ไม่มีอะไรขาดนี่ เหมือนยังกับแกะ Blazing Saddles (1974)
- That's a very sick-Iooking sheep.- นั่นเหมือนแกะไม่สบายเลย The Little Prince (1974)
If you please, draw me a sheep.วาดรูปแกะให้ผมหน่อย The Little Prince (1974)
Who are...?- วาดรูปแกะให้ผมหน่อย The Little Prince (1974)
- Waiting for you to draw me a sheep.รอคุณมาวาดรูปแกะให้ผมน่ะสิ The Little Prince (1974)
- Will you draw me a sheep?จะวาดรูปแกะให้ผมรึเปล่า The Little Prince (1974)

English-Thai: Longdo Dictionary
sheep(n) แกะ
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sheep[N] แกะ, Syn. lamb, ram

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top