Search result for

-เสี่ยงภัย-

(18 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เสี่ยงภัย, *เสี่ยงภัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสี่ยงภัย[V] risk, See also: jeopardize, imperil, Syn. เสี่ยง, เสี่ยงอันตราย, Example: ประชาชาติมุสลิมเห็นใจชาวอิรักมากขึ้นจึงยินยอมเสี่ยงภัยจากการถูกยุโรปและสหรัฐประณาม, Thai definition: ทำลงไปโดยไม่เกรงภัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสี่ยงภัยก. ทำลงไปโดยไม่เกรงอันตราย เช่น ตำรวจดับเพลิงเสี่ยงภัยเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในบ้านที่ไฟกำลังไหม้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just received words that you have ventured through enemy territory into the Outer Rimข้าได้รับรายงานว่าท่านเสี่ยงภัย เดินทางผ่านดินแดนของข้าศึก เพื่อไปยังบริเวณขอบนอก Bombad Jedi (2008)
She's an activist, a risk-taker.เธอชอบกิจกรรม,เสี่ยงภัย Passengers (2008)
But you stay invisible too long, the human race starts to look like another species, so you venture out, you observe, and then you return to your invisible world, like a ghost.แต่ถ้าคุณไม่ปรากฏตัวบ้าง,พวกผู้คน จะเริ่มมองคุณเป็นสัตว์ประหลาด ถ้าต้องออกไปเสี่ยงภัยภายนอก คุณต้องเป็นคนช่างสังเกต และเมื่อคุณต้องกลับ สู่โลกล่องหน Bangkok Dangerous (2008)
that the woman who can help us, themselves in serious danger.ต้องเสี่ยงภัยตนเองใหญ่หลวง เธอคงหวังสิ่งตอบแทน Drag Me to Hell (2009)
I give to you the Executioner.เป็นการเสี่ยงภัยที่แม้แต่ฮูดินี่ผู้ยิ่งใหญ่ยังมิหาญกล้า Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I'm a venture capitalist, Mr. Alvarez.ผมเป็นนักลงทุนที่เสี่ยงภัย คุณอัลวาเรช Potlatch (2009)
The way I look at it, if you're gonna take the danger out of getting to know someone, you might as well not bother with 'em at all.แบบที่ฉันคิดนะ ถ้าเธอจะต้องเสี่ยงภัยจากการรู้จักใครซักคนล่ะก็ สู้ไม่ต้องรู้จักกันเลยยังดีกว่า Hard-Hearted Hannah (2009)
When did you actually have biohazard training?นายได้รับการฝึกการเสี่ยงภัยชีวะมาเมื่อไรเนี่ย Episode #3.5 (2009)
Would it make them feel safer or more vulnerable?พวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นหรือเสี่ยงภัยมากขึ้น Amplification (2009)
Just make sure that they give you hazard pay.เช็คให้แน่ว่าเขาจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้ด้วย Repo Men (2010)
You know, stereotypical male behavior such as cigar smoking and risk-taking could be a form of overcompensation in a man who was born with only one testicle.พฤติกรรมแบบแผนตายตัวของผู้ชาย อย่างเช่น สูบบุหรี่ และการเสี่ยงภัยได้เป็นรูปแบบของความพยายามชดเชยมากไปในคนที่ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
10 percent of all future profits from his solo venture is money you get paid for walking down to the mailbox.10 % ของกำไรในอนาคตทั้งหมด จากธุริกิจเสี่ยงภัยคนเดียวของเขา เงินที่นายจะได้รับ Más (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสี่ยงภัย[v. exp.] (sīengphai) EN: take a chance ; try one's luck ; chance ; hazard   FR: risquer ; tenter sa chance
เสี่ยงภัย[adj.] (sīengphai) FR: risqué ; hasardeux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
risk[VT] เสี่ยงภัย, See also: เสี่ยงอันตราย, Syn. endanger, hazard
venture[VT] เสี่ยงภัย, See also: ผจญภัย, Syn. risk, stake

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top