ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เล่นลิ้น-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เล่นลิ้น, *เล่นลิ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นลิ้น[V] quibble, See also: equivocate, Syn. เล่นสำนวน, Example: เขาเล่นลิ้นจนคนในที่ประชุมเวียนหัวตามไม่ทัน, Thai definition: พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา, พูดยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่นลิ้นก. พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, you have such a way with words.เล่นลิ้นเก่งเหลือเกินนะมึง Shoot 'Em Up (2007)
- Hey, watch your ass.- อย่ามาเล่นลิ้นน่ะ The Brave One (2007)
You havn't got that little creepy Connor trunk put his tongue in your mouth.คุณไม่มีทางได้สัตว์้น้อยของคอนเนอร์หรอกนะ ถ้าคิดจะเล่นลิ้นกับฉัน Episode #2.3 (2008)
- We could tell himhe's been dumped. - That's a tough sell.เราก็บอกว่าอาการเขาทรุดลง นั่นได้แค่เล่นลิ้น House Divided (2009)
Don't screw around with me now. Look at me.อย่ามาเล่นลิ้นกับฉันนะ มองหน้าฉัน The Social Network (2010)
Just stop playing me. It's not going to work.เลิกเล่นลิ้นกับฉันได้เเล้วนะ มันไม่ได้ผลหรอก Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
You're just coitusing with me, aren't you?คุณแค่ เล่นลิ้น ใช่ไหม The Spaghetti Catalyst (2010)
Don't you try and play me, kid.อย่ามาเล่นลิ้นหน่อยเลย ไอ้หนู The Internet Is Forever (2010)
This is serious. Every second you don't tell me where she went is critical.นี่จริงจังนะ ทุกวินาทีที่เธอมัวเล่นลิ้น The Wrong Goodbye (2011)
I thought probation was next.อย่าเล่นลิ้นจอร์จ ไม่ได้ผลหรอก The Art of Getting By (2011)
Oh! Riddles. I like these.เล่นลิ้นรึ ชั้นชอบ Wild Bill (2011)
- Don't get lippy with me!- อย่ามาเล่นลิ้นกับชั้น! Wild Bill (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นลิ้น[v.] (lenlin) EN: quibble ; equivocate   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top