Search result for

-เฟ้อ-

(22 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เฟ้อ, *เฟ้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟ้อ[V] be bloated, See also: be flatulent, Syn. อืด, แน่น, Example: หากกินอาหารเข้าไปเป็นจำนวนมากอาจทำให้ท้องอืด เฟ้อ หรือจุกเสียดได้, Thai definition: อืดขึ้น, พองขึ้น
เฟ้อ[V] (currency) inflate, See also: have inflation (of currency), Ant. ฝืด, Example: ตอนนั้นเงินเฟ้อมาก พอสิ้นสงครามก็กลับสู่สภาพเดิม, Thai definition: (เงิน) ลดค่าลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฟ้อก. ฟุ้ง, ฟุ้งซ่าน, เหลิง
เฟ้ออืดขึ้น, พองขึ้น.
เฟ้อว. มากเกินควร, มากเกินไป, เช่น คะแนนเฟ้อ
เฟ้อเรียกอาการที่ลมในกระเพาะตีขึ้นเพราะอาหารไม่ย่อยและเป็นพิษว่า ท้องเฟ้อ
เฟ้อเรียกภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทำให้ราคาสินค้าแพงและเงินเสื่อมค่า ว่า เงินเฟ้อ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About inflation versus liquidity,เกี่ยวกับสภาพคล่องอัตราเงินเฟ้อ Pret-a-Poor-J (2008)
Got it. The runaway inflation in Laosได้แล้ว / ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศลาวไม่สามารถควบคุมได้ Safe and Sound (2008)
It actually has huge holdings in Laos, which, given the current inflation, means that they are making money hand over fist.ครอบครองหุ้นจำนวนมหาศาลในลาว ที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น หมายความว่าพวกมันกำลังสูบเลือดจากที่นี่อยู่ Blow Out (2008)
It's what de Klerk got, plus an increase for inflation.ก็เท่ากับที่ ท่าน เดอ เคิล์ก ได้รับ.. แถมยังเพิ่มอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วยนะคะ Invictus (2009)
Adjusting for inflation...การปรับอัตราเงินเฟ้อ Seven Thirty-Seven (2009)
Good state college, adjusting for inflation, say $45,000 a year.วิทยาลัยที่ดีของรัฐ การปรับอัตราเงินเฟ้อ Seven Thirty-Seven (2009)
I bet you are kind and earnest and honest like him.ฉันหวงว่าคุณจะใจดี และเอื้อเฟ้อ และซื่อตรงเหมือนเขา Gokusen: The Movie (2009)
Inflation says that right after the big bang, the universe expanded phenomenally fast, doubling in size 100,000 times in just a fraction of a second.ทฤษฎีของอัตราเงินเฟ้อ เป็นความคิดที่ได้รับการยอมรับ ของวิธีเอกภพช่วงแรกที่เกิดขึ้น อัตราเงินเฟ้อกล่าวว่า หลังจากที่บิ๊กแบง, Is There a Creator? (2010)
But inflation has another head-spinning implication -- there ought to be more than one universe.อัตราเงินเฟ้อช่วยอธิบาย ว่าโลกที่เรารู้ว่าจะได้เข้ามาในชีวิต Is There a Creator? (2010)
An important feature of this process of inflation is that when inflation stops, it doesn't stop all over at the same time.แต่อัตราเงินเฟ้อมีอีก ความหมายหัวปั่น น่าจะมีมากกว่าหนึ่งจักรวาล คุณลักษณะที่สำคัญของกระบวน การของอัตราเงินเฟ้อนี้ Is There a Creator? (2010)
What tends to happen is it stops in some places, and those then become universes.คือว่าเมื่อหยุดเงินเฟ้อ มันไม่ได้หยุดอยู่ทั่วใน เวลาเดียวกัน Is There a Creator? (2010)
And there can be an infinite number of these pocket universes formed altogether by this process that we call eternal inflation.อัตราเงินเฟ้อจะไป, และคนเดียวต่อมาจักรวาล กระเป๋ามากขึ้นจะเป็น Is There a Creator? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: excessive ; extravagant   FR: excessif ; extravagant
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: full of gas ; inflated   FR: gonflé ; dilaté ; ballonné
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: inflationary   FR: inflationniste

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top