ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เบ็ดเตล็ด-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เบ็ดเตล็ด, *เบ็ดเตล็ด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ็ดเตล็ด[N] odds and ends, Example: ฉันว่าเอาพวกเบ็ดเตล็ดไปใส่ไว้หลังรถก่อนดีกว่า, Thai definition: ของเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สำคัญมากนัก
เบ็ดเตล็ด[ADJ] piecemeal, See also: various, small and varied, fragmentary, Example: กล่องไม้ที่เขาซื้อให้เป็นของขวัญ ฉันเอาไว้ใส่ของเบ็ดเตล็ดต่างๆ เต็มไปหมด, Thai definition: ที่เล็กๆ น้อยๆ หลายๆ อย่างรวมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบ็ดเตล็ด(เบ็ดตะเหฺล็ด) ว. เล็ก ๆ น้อย ๆ หลาย ๆ อย่างรวมกัน เช่น ของเบ็ดเตล็ด, โดยปริยายหมายความว่า ไม่สู้จะสำคัญอะไรนัก เช่น เรื่องเบ็ดเตล็ด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Over there, all your bits and bobs for doing wizardry.แล้วร้านโน่น อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด สำหรับวิชาเวทย์มนตร์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
When he said Blair was shopping for wedding trinkets, he was with her.เมื่อไรที่เขาบอกว่าแบลร์กำลังช้อปปิ้งของเบ็ดเตล็ดสำหรับงานแต่งงาน, เขาอยู่กับเธอ The End of the Affair? (2012)
We're approaching the tollgate.เรากำลังเดินเข้ามาใกล้เบ็ดเตล็ด The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Forged all kinda stuff, yokes, bits, ax blades.ปลอมของต่างๆ เทียมม้า ของเบ็ดเตล็ด ใบขวาน Free State of Jones (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเตล็ด[n.] (bettalet) EN: odds and ends   FR: bricoles [fpl] ; petites choses [fpl]
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miscellaneous[ADJ] เบ็ดเตล็ด, See also: ผสมปนเปกัน, คละเคล้ากัน, ต่างๆ นานา, Syn. various, mixed, varied, Ant. unvaried

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top