ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เทคนิค-

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เทคนิค, *เทคนิค*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทคนิคน. ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้น ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Techniqueเทคนิค [TU Subject Heading]
techniqueเทคนิค, วิธีการหรือความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No tricks now.ไม่มีเทคนิคในขณะนี้ Pinocchio (1940)
Leaving the production aspects to his technicians,เขาได้ทิ้งแนวคิดเอาไว้ เพื่อให้ช่างเทคนิคทำตาม Night and Fog (1956)
I've got a different technique.ฉันมีเทคนิคที่แตกต่างกัน 12 Angry Men (1957)
Laughs, drinks, jokes, tricks. You know?หัวเราะเครื่องดื่มตลกเทคนิค คุณรู้หรือไม่ว่า 12 Angry Men (1957)
I think so.ฉันคิดอย่างนั้น และมีเทคนิคหลาย ๆ The Old Man and the Sea (1958)
Let me explain. This is no time for foolish tricks!นี่ไม่คือเวลาสำหรับเทคนิคโง่ Help! (1965)
No more meetings, discussions, or Sollozzo tricks.การประชุมไม่มีการอภิปรายหรือเทคนิค Sollozzo The Godfather (1972)
And now we'll go to the Special Effects Department.ต่อไปจะไปชมฝ่ายทำเทคนิคพิเศษ Blazing Saddles (1974)
When one prefers men, it is difficult to change one's perspectiveเมื่อสิ่งชอบมากกว่าคน, มันคือ difficult to การเปลี่ยนแปลงเทคนิคภาพเหมือนจริงของสิ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The technique of classical ballet...เทคนิคของบัลเล่ต์คลาสสิค... Suspiria (1977)
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ Airplane! (1980)
Only their skilled training in police enforcement techniques saved their lives.เฉพาะการฝึกอบรมที่มีทักษะของพวกเขาในการบังคับใช้ตำรวจ เทคนิคการช่วยชีวิตของพวกเขา First Blood (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทคนิค[n.] (thēknik) EN: technique   FR: technique [f] ; savoir-faire [m]
เทคนิค[adj.] (thēknik) EN: technical   FR: technique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
technic[N] วิธีการ, See also: เทคนิค, Syn. method
technique[N] เทคนิค, See also: กลวิธี (เฉพาะด้าน), Syn. procedure, system, way, method

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
コツ[こつ, kotsu] (n) เทคนิค

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคนิค English: technique

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top