ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เติบโตจาก-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เติบโตจาก-, *เติบโตจาก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's grown from fertilized amphibian eggs stuffed with synthetic DNA.มันเติบโตจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ฝักไข่ อุดมสมบูรณ์ด้วยการสังเคราะห์ ดี-เอ็น-เอ eXistenZ (1999)
They all grow in natureพวกเขาเติบโตจากธรรมชาติ Fearless (2006)
Do you think poison apples grow on trees?คิดว่าแอปเปิ้ลอาบยาพิษมันเติบโตจากต้นไม้งั้นเหรอ Enchanted (2007)
I didn't realise when my daughter grew from Jasmeet into Jazz.ฉันไม่เข้าใจลูกสาวที่เติบโตจากจัสมีทกลายเป็นแจ๊ส Namastey London (2007)
It's the most sophisticated Process on earth.ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์มากส่วนใหญ่ของมันน่าแปลก Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Phil, you and I grew up in finance, and we both made a mint.ฟิล คุณกับผมเติบโตจากธุรกิจการเงิน เราทำเงินกันมามหาศาล You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Or have been granted leave from a treatment facility.หรือเติบโตจากสถานรักษาพยาบาล The Eyes Have It (2009)
You grew up here, Katarina.คุณเติบโตจากที่นี่ แคทาริน่า Consumed (2010)
We have a family plot here.ครอบครัวเราเติบโตจากที่นี่ Contagion (2011)
Julian's radical view of time grows out of the Wheeler-DeWitt equation, a mathematical exercise from the 1960s that sought to reconcile Einstein's relativity with quantum mechanics.มุมมองความรุนแรงของเวลาจูเลียน เติบโตจากการล้อดีวิท สม, การออกกำลังกายทางคณิตศาสตร์ จากปี 1960 Does Time Really Exist? (2011)
His view of time grows out of one of the most mathematically dense ideas in science -- string theory.มุมมองของเขาเวลาที่เติบโตจากการ หนึ่งในความคิดทางคณิตศาสตร์ หนาแน่นที่สุดในสาขาวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสตริง Does Time Really Exist? (2011)
Two kids from Bronson Springs who grew up 3 miles from each other had to go all the way across the state to meet and fall in love.เด็ก 2 คนจากบรอนสัน สปริงส์ เติบโตจากที่ๆห่างกัน 3 ไมล์ ต้องข้ามรัฐทั้งรัฐ Pay It Forward (2013)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's grown from fertilized amphibian eggs stuffed with synthetic DNA.มันเติบโตจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ฝักไข่ อุดมสมบูรณ์ด้วยการสังเคราะห์ ดี-เอ็น-เอ eXistenZ (1999)
They all grow in natureพวกเขาเติบโตจากธรรมชาติ Fearless (2006)
Do you think poison apples grow on trees?คิดว่าแอปเปิ้ลอาบยาพิษมันเติบโตจากต้นไม้งั้นเหรอ Enchanted (2007)
I didn't realise when my daughter grew from Jasmeet into Jazz.ฉันไม่เข้าใจลูกสาวที่เติบโตจากจัสมีทกลายเป็นแจ๊ส Namastey London (2007)
It's the most sophisticated Process on earth.ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์มากส่วนใหญ่ของมันน่าแปลก Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Phil, you and I grew up in finance, and we both made a mint.ฟิล คุณกับผมเติบโตจากธุรกิจการเงิน เราทำเงินกันมามหาศาล You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Or have been granted leave from a treatment facility.หรือเติบโตจากสถานรักษาพยาบาล The Eyes Have It (2009)
You grew up here, Katarina.คุณเติบโตจากที่นี่ แคทาริน่า Consumed (2010)
We have a family plot here.ครอบครัวเราเติบโตจากที่นี่ Contagion (2011)
Julian's radical view of time grows out of the Wheeler-DeWitt equation, a mathematical exercise from the 1960s that sought to reconcile Einstein's relativity with quantum mechanics.มุมมองความรุนแรงของเวลาจูเลียน เติบโตจากการล้อดีวิท สม, การออกกำลังกายทางคณิตศาสตร์ จากปี 1960 Does Time Really Exist? (2011)
His view of time grows out of one of the most mathematically dense ideas in science -- string theory.มุมมองของเขาเวลาที่เติบโตจากการ หนึ่งในความคิดทางคณิตศาสตร์ หนาแน่นที่สุดในสาขาวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสตริง Does Time Really Exist? (2011)
Two kids from Bronson Springs who grew up 3 miles from each other had to go all the way across the state to meet and fall in love.เด็ก 2 คนจากบรอนสัน สปริงส์ เติบโตจากที่ๆห่างกัน 3 ไมล์ ต้องข้ามรัฐทั้งรัฐ Pay It Forward (2013)

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
develop from(phrv) พัฒนาจาก, See also: เติบโตจาก
grow from(phrv) ปลูกจาก, See also: เติบโตจาก, Syn. grow into, grow out of

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top