ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เจ้าคารม-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เจ้าคารม, *เจ้าคารม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าคารม[V] be controversialist, See also: be a master of words, Syn. พูดเก่ง, พูดมาก, ช่างพูด, Example: เซลล์แมนคนนี้เจ้าคารมมาก เขาพูดจนทำให้ฉันต้องซื้อสินค้าเขา, Thai definition: มีฝีปากคมคาย
เจ้าคารม[ADJ] eloquent, See also: rhetorical, Example: น้องเป็นคนเจ้าคารมจึงมีแต่คนรัก ในขณะที่พี่เป็นคนปากหนักจึงไม่มีใครสนใจ, Thai definition: ู้ที่มีฝีปากคมคาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าคารมน. ผู้มีฝีปากคมคาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An outlaw dedicated to justice. And a lover of beautiful women.เขายังคงเป็นจอมโจร ผู้ผดุงความยุติธรรม และเป็นสุดหล่อเจ้าคารม ของสตรีทั้งหลาย Puss in Boots (2011)
Could this get any worse? That was rhetorical.นี่อาจจะแย่ก็ได้? นั่นก็แค่เจ้าคารม Frenemy (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top