ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เกย-

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เกย, *เกย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกย[V] overlap, See also: lap over, Example: น้ำพัดพาลูกของฉันซึ่งกำลงจะหมดแรงให้ขึ้นไปเกยหาดริงฝั่งห้วยอีกทางหนึ่ง, Thai definition: พาดทับเฉพาะชายหรือริม
เกย[V] run aground, See also: ground, Syn. ติด, Example: น้ำพัดพาลูกของฉันซึ่งกำลังจะหมดแรง ขึ้นไปเกยหาดริมฝั่งห้วยอีกทางหนึ่ง, Thai definition: แล่นหรือเสือกขึ้นไปค้างอยู่พาดอยู่, ถูกซัดหรือลากขึ้นไปติดอยู่ ค้างอยู่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เกยมีลักษณะเป็นยกพื้นสี่เหลี่ยมย่อไม้แปด ตั้งอยู่ด้านหน้าประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gay.เกย์ Advanced Gay (2011)
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์ Pinocchio (1940)
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์ Pinocchio (1940)
She's aground.- เรือขึ้นมาเกยบก Rebecca (1940)
The woman that was washed up at Edgecombe, the woman that is now buried in the family crypt,ผู้หญิงที่ถูกพัดขึ้นมาเกยที่เอดจ์คอมบ์ คนที่ตอนนี้ถูกฝังอยู่ในสุสานของตระกูล Rebecca (1940)
Compared with my life, Eleanor Rigby's was a gay, mad whirl.เอเลโน ริกบี คือเกย์วนบ้า Yellow Submarine (1968)
The best thing to do is to see the remains of the first victim, the girl on the beach.ที่ต้องทําก็คือดูศพเหยื่อรายเเรก ผู้หญิงที่ลอยมาเกยหาดน่ะ Jaws (1975)
Singles. Mixed singles. Gay singles.โสด โสดที่ผสมกัน เกย์ก็โสด The Blues Brothers (1980)
Gayboy berserkers to the gate!เกย์บอย ไปประตูใหญ่! The Road Warrior (1981)
Next to him, his homosexual Svengali lover....กับคู่ขาเกย์ของเขา... Punchline (1988)
To be Val's gay uncle?ที่จะเป็นลุงเกย์ Val หรือไม่ The Birdcage (1996)
So Goldman owns the club... lives above it, owns the building, and he's gay.ดังนั้นโกลด์แมนเป็นเจ้าของสโมสร ... ที่อาศัยอยู่ข้างต้นนั้นเป็นเจ้าของอาคารและเขาเป็นเกย์ The Birdcage (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกย[n.] (koēi) EN: mounting platform for royalty   
เกย[v.] (koēi) EN: overlap ; lap over   FR: chevaucher ; empiéter ; mordre
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded   FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top