ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-อิง-

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อิง, *อิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิง[V] be based on, See also: adhere to, cling to, Syn. พึ่งพิง, อาศัย, Example: ผู้นำประเทศไม่ใส่ใจกับการศึกษาแบบเดิมที่อิงอาศัยพุทธศาสนาพุทธ
อิง[V] lean on, Syn. พิง
อิง[V] be based on, Example: ละครประวัติศาสตร์เรื่องนี้พยายามจะอิงข้อเท็จจริงเชิงประวัติศาสตร์เท่าที่จะแสวงหามาได้, Thai definition: ตั้งอยู่บนฐาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อิงก. พิง เช่น อิงหมอน
อิงพึ่ง, อาศัย, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ อาศัย เป็น อิงอาศัย.
ฟีกอิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed.เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย Yellow Submarine (1968)
-What if I were Ingrid Bergman?- อะไรถ้าผมอิงกริดเบิร์กแมน? The Godfather (1972)
No, I wouldn't like you better if you were Ingrid Bergman.ไม่ฉันไม่อยากให้คุณดีกว่าถ้าคุณอิงกริดเบิร์กแมน The Godfather (1972)
I refer, as you will have guessed to our illustrious Presidentฉันอ้างอิง, เพราะคุณจะได้คาดเดา... ...เพื่อประธานาธิบดีมีชื่อเสียงของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-What about Ingrid Bergman?แล้วอิงกริด เบิร์กแมนล่ะ Oh, God! (1977)
-Ingrid Bergman?อิงกริด เบิร์กแมน Oh, God! (1977)
Mr. Landers, we really find insufficient documentation to support your claim.คุณแลนเดอร์สครับ เราพบว่าเป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนคำพูดของคุณ Oh, God! (1977)
No, we are saying there is insufficient documentation.เปล่า เรากำลังพูดว่า เป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ Oh, God! (1977)
Skiffington, go home. Go.ซกิฟอิงทน กลับบ้าน ไป. Mad Max (1979)
We hope you enjoy Return of Condor Heroes '06 as much as we did. _We hope you enjoy Return of Condor Heroes '06 as much as we did. _ อ้างอิงชื่อตัวละครจากหนังสือฉบับปรับปรุงล่าสุด Return of the Condor Heroes (1983)
There are 25 references in the current encyclopedia.มี 25 อ้างอิง ในสารานุกรมปัจจุบัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I like thatวันที่พวกเราไปอิงลิชวิลเลจ Full House (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิง[v.] (ing) EN: lean on ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with   FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top