ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-หมิ่น-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หมิ่น, *หมิ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมิ่น[ADV] on the brink of, See also: on the verge of, Syn. หมิ่นเหม่, Example: แม่วางถาดไว้หมิ่นโต๊ะ จึงหล่นลงมาทับเท้า
หมิ่น[V] insult, See also: humiliate, dishonor, disgrace, Syn. ดูหมิ่น, ดูถูก, Ant. ยกย่อง, Example: ศักดิ์ศรีอดีตนายพลของกองทัพถูกหมิ่นอย่างรุนแรง, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท Oh, God! (1977)
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง Oh, God! (1977)
You're blaspheming again.คุณกำลังหมิ่นประมาทอีกครั้ง Mad Max (1979)
I don't have to work with a blasphemer.ฉันไม่ได้มีการทำงานร่วมกับผู้ ดูหมิ่น Mad Max (1979)
Don't you blaspheme in here!ไม่ควรดูหมิ่นในที่นี่ The Blues Brothers (1980)
He insulted the people's government.เขาดูหมิ่นรัฐบาลของผู้คน Idemo dalje (1982)
I know you didn't mean to insult my friend.ฉันรู้ว่านายคงไม่ต้องการจะดูหมิ่นเพื่อนฉัน Stand by Me (1986)
I know he didn't mean to insult me.ฉันรู้ว่าเขาไม่ตั้งใจจะดูหมิ่นฉัน Stand by Me (1986)
Are you trying to insult the supreme executive council? !คุณพยายามจะดูหมิ่น สภาผู้บริหารสูงสุดเหรอ? Akira (1988)
That's for blasphemy.นั่น สำหรับการดูหมิ่นศาสนา. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This is an insult to my entire kingdom. She is not to be touched again.ถือเป็นการหมิ่นประมาทอาณาจักรของฉันเชียว เธอจะต้องไม่ถูกแตะต้องอีก Mannequin: On the Move (1991)
- Don't blaspheme.- อย่าดูหมิ่น Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมิ่น[v.] (min) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger   FR: s'exposer ; risquer
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace   FR: diffamer ; insulter ; humilier

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top