ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-หน้าเป็น-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หน้าเป็น, *หน้าเป็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าเป็น[V] be risible, See also: comical, Ant. หน้าตาย, Example: แม่สอนหนูเสมอว่าต้องทำตัวให้ถูกกาลเทศะ ไม่ทำหน้าเป็นในเวลาที่คนอื่นโศกเศร้า, Thai definition: ทำหน้าหัวเราะอยู่เรื่อยๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าเป็นว. อาการที่ทำหน้ายิ้มหรือหัวเราะอยู่เรื่อย ๆ เช่น ถูกดุแล้วยังทำหน้าเป็นอยู่อีก, ช่างหัวเราะ เช่น เขาเป็นคนหน้าเป็น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How's the face, man?หน้าเป็นไงมั่ง *batteries not included (1987)
I am not going to put shoe polish on my face, thank you.ฉันไม่เอายาขัดรองเท้า ไม่ว่ายี่ห้อไหน ๆ ทาหน้าเป็นอันขาด ขอบใจ. Mannequin (1987)
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
You and the Chief are the only ones out of the whole section whose bodies don't come with a warranty.คุณกับหัวหน้าเป็นแค่ส่วนน้อยในแผนกของเรา ที่ร่างกายไม่ได้มีการดัดแปลง Ghost in the Shell (1995)
There's a light source ahead!มีแหล่งกำเนิดแสงข้างหน้าเป็นContact (1997)
and then the crew can use the foredecks as a lifeboat.แล้วใช้ยานด้านหน้าเป็นยานชูชีพ Event Horizon (1997)
Do like Weir said. Blow the corridor, separate us from the rest of ship.ระเบิดทางเชื่อมแยกเราจากส่วนอื่น ใช้ส่วนหน้าเป็นยานชูชีพ Event Horizon (1997)
(ecstatic moaning)ผมเข้าไปได้เลย สีหน้าเป็นศัตรูของทุกคน ใช่, นี่มันรอบฟกช้ำจากการชกต่อย Fight Club (1999)
We got a chokepoint coming up.ข้างหน้าเป็นทางตัน The Chronicles of Riddick (2004)
The Greenwich time zone. The last time I shall set my watch ahead.เวลากรีนิช ผมจะตั้งเวลาล่วงหน้าเป็นครั้งสุดท้าย Around the World in 80 Days (2004)
See, Edna was out front.เห็นไหม เอ็ดน่านำหน้าเป็นที่หนึ่ง Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
oh, don't look so guilty, smallville.อย่าทำสีหน้าเป็นคนผิดไปเลย พ่อหนุ่มบ้านนอก อย่าทำสีหน้าแบบรู้สึกผิดไปเลย Aqua (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าเป็น[adj.] (nāpen) EN: facetious ; risible   FR: pince-sans-rire

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top