ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ส่วนประกอบ-

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ส่วนประกอบ, *ส่วนประกอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนประกอบ[N] composition, See also: component

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนประกอบน. สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่งใหญ่, ส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประกอบทำให้เกิดเป็นรูปขึ้นใหม่โดยเฉพาะ, องค์ประกอบ ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
componentส่วนประกอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
componentส่วนประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementส่วนประกอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't confuse that with robbing, which means the removal of the barrow's contents....อย่าสับสนมันกับโจร, ในกรณีนี้หมายถึง การแยกส่วนประกอบของเดอะ แบร์โร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The sample that you gave us, it was part Expectane and part female hormones.ที่คุณให้มา มันมีส่วนประกอบของเอ็กซ์เพกเทนกับฮอร์โมนเพศหญิง Junior (1994)
There are countless ingredients that make up the human body and mind like all the components that make up me as an individual with my own personality.พวกเขามีส่วนประกอบเหลือเฟือ ที่จะใช้สร้างร่างกายและจิตใจแบบมนุษย์ เหมือนอย่างที่สร้างฉันขึ้นมา พร้อมๆกับข้อมูลส่วนตัวและความทรงจำของฉัน Ghost in the Shell (1995)
The computer has a sense of its own silicon nature and it prints out its ingredients.ในตัวตนเอง คอมพิวเตอร์มีสัญชาตญาณ ของความเป็นซิลิคอน จึงพิมพ์ส่วนประกอบของตัวเองออกมา Pi (1998)
I actually think there's an element of psychosis involved here.มันเป็นส่วนประกอบ ของความวิปลาสอยู่ที่นี่ eXistenZ (1999)
We are also raising them as components for undetectable and hypoallergenic weapons.เราทำการเพาะเลี้ยงเป็นส่วนประกอบ ไม่สามารถสืบได้ ว่าเป็นที่ผลิตอาวุธกายภาพ eXistenZ (1999)
Sipi is part of the body.Sipi เป็นส่วนประกอบในร่างกาย Ken Park (2002)
Really? It's apart of the body! What part of the body is it then?แน่ใจหรอว่าเป็นส่วนประกอบร่างกาย แล้วมันส่วนไหนกันหรอ Ken Park (2002)
- Did you know almonds, rice and milk are part of a complete breakfast?- เจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับอัลมอนด์ ข้าว และนม บ้าง - มันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารเช้านะ? - มูชู Mulan 2: The Final War (2004)
We are funded out of Sandusky, Ohio by T.B. Callahan the automotive-components tycoon and philanthropist.เราก่อตั้งมาจากแซนดัสกี โอไฮโอ โดยทีบี คาราฮาน เจ้าพ่อส่วนประกอบรถยนต์ และยังเป็นคนใจบุญสุนธาร 50 First Dates (2004)
This was not part of it.สิ่งนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของมัน The Forgotten (2004)
Part of what?ส่วนประกอบของอะไร The Forgotten (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนประกอบ[n.] (suanprakøp) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part   FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assembly[N] ชิ้นส่วน, See also: ส่วนประกอบ
component[N] ส่วนประกอบ, Syn. element, ingredient
constituent[N] องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, Syn. component, element, ingredient
integrant[N] ส่วนประกอบ, Syn. component, constituent
structure[N] ส่วนประกอบ, See also: องค์ประกอบ, Syn. composition, organization

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
element[อี-ลี-เม้น] ส่วนประกอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top