ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-สัณฐาน-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สัณฐาน, *สัณฐาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัณฐาน[N] figure, See also: shape, Syn. รูปร่าง, โครงสร้าง, โครงร่าง, เค้าโครง
สัณฐาน[N] shape, See also: outline, contours, form, configuration, Syn. ลักษณะ, รูปทรง, Example: โลกของเรามีสัณฐานกลมและมีขนาดกว้างใหญ่มาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัณฐานน. รูปทรง, ลักษณะ, เช่น ป้อมปราการมีสัณฐานแปดเหลี่ยม โลกมีสัณฐานกลมอย่างผลส้ม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Millions of people of all religions nationalities and characteristics went through the concentration camp system.มีคนหลายล้านคน ทุกเชื้อชาติศาสนา ทุกรูปพรรณสัณฐาน ที่ต้องผ่านระบบค่ายกักกัน The Corporation (2003)
Can you identify him?นายระบุรูปพรรณสัณฐานเขาได้ไหม Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
I'm going to need you to come down to the precinct and work with my sketch artist.ผมอยากให้คุณ เดินทางไปที่สถานีตำรวจ และบอกรูปพรรณสัณฐานกับนักสเก็ตช์ภาพคนร้ายของผม คุณต้องนึกหน้าคนร้ายให้ออก Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Verifying identity match.ตรวจสอบรูปพรรณ สัณฐาน Eagle Eye (2008)
That's why it fell short of a positive ID.นั่นเเหละมันต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ รูปประพรรณสัณฐานที่เชื่อถือได้ Capybara (2008)
Listen, I'm a little fuzzy on the mechanics here but could you not stop this woman from killing this man?เขาพูดว่าเธอเป็นนังแพทศยา แต่Nผมหมายถึง เธอเป็นนังเเพทศยา ผู้หญิงคนนี้ระบุรูปพรรณสัณฐานนายได้ไหม เธอระบุรูปพรรณสัณฐานนายได้ไหม Negro Y Azul (2009)
Physical description ranging from... 5'5" white guy to a 6' Indian.จากรูปพรรณสัณฐาน แล้ว.. 5ฟุต ครึ่ง ผิวขาว สูง 6 ฟุต Let No Man Put Asunder (2010)
Do we have any idea of the accomplice's ID, the woman?คุณพอที่จะระบุรูปพรรณสัณฐาน ของผู้สมรู้ร่วมคิดได้ไหม ผู้หญิงคนนั้น Episode #1.6 (2010)
These are just names and cursory descriptions.มีเพียงชื่อและรูปพรรณสัณฐานอย่างคร่าวๆ Rite of Passage (2010)
One of the victims that we found fits Cindi's general description.หนึ่งในเหยื่อที่เราพบ. ตรงกับรูปพรรณสัณฐานของซินดี้. Big Sea (2011)
Must have some physical descriptions.มันต้องมีรายงานรูปพรรณสัณฐานบ้างล่ะ Mission Creep (2011)
"Unidentified male found in park..."พบชายไม่ทราบสัณฐานในสวน Proof (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัณฐาน[n.] (santhān) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature   FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top