Search result for

-สด-

(17 entries)
(0.3196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สด, *สด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สด[ADV] live, Example: การปราศรัยครั้งนี้ ถ่ายทอดสดออกทีวีไปทั่วโลก, Thai definition: มีเกิดขึ้นจริงในเวลานั้นๆ
สด[V] be fresh, See also: be green, Syn. ใหม่, Ant. เก่า, เหี่ยว, Example: ผลไม้ร้านนี้สดกว่าร้านอื่นๆ, Thai definition: ลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นใหม่ๆ ยังไม่ทันเสื่อมหรือเสียคุณภาพของสิ่งนั้น คือ ไม่เหี่ยวแห้ง ซีดจาง และอาจบริโภคหรือใช้ได้ดีในสภาพของขณะนั้น
สด[ADJ] fresh, Syn. ดิบ, Ant. สุก, Example: เราไม่มีผักสดกินเพราะญี่ปุ่นเหมาไปหมด, Thai definition: ยังเขียวหรือยังไม่สุกด้วยไฟ ไม่แห้งหรือหมักดองเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สดว. ใหม่ ใช้แก่ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นใหม่ ๆ ยังไม่ทันเสื่อมหรือเสียคุณภาพของสิ่งนั้น คือ ไม่เหี่ยวแห้ง ซีดจาง และอาจบริโภคหรือใช้ได้ดีในสภาพของขณะนั้น เช่น ไข่สด กุ้งสด ปลาสด, มีอยู่หรือได้มาใหม่ ๆ เช่น ข่าวสด, ดิบ คือ ยังไม่สุกด้วยไฟ ไม่แห้งหรือหมักดองเป็นต้น เช่น น้ำพริกผักสด ผลไม้สด น้ำตาลสด เบียร์สด ขนมจีนแป้งสด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I expose your Eve Harrington ways, your bright future will be snuffed out like a candle.ถ้าฉันจับได้ละก็ อนาคตอันสดใสของเธอมีอันต้องดับมืดแน่ The Serena Also Rises (2008)
You have an appointment at her office this afternoon to prove you're an honorable person worthy of a second chance.ลูกต้องไปพบครูใหญ่บ่ายนี้ที่ออฟฟิสของเธอในโรงเรียน เพื่อแสดงให้เธอเห็นว่าลูกนั้นเป้นคนมีเกียรติ มากพอที่จะได้รับโอกาสอีกครั้ง ไปแต่งตัวได้แล้ว The Serena Also Rises (2008)
Good morning to you, too.อรุณสวัสดิ์ เช่นกัน The Ex-Files (2008)
"Repo man" is playing at the sunshine."Repo Man" มีแสดงที่ซันไชน์น่ะ The Ex-Files (2008)
You, show my appreciation for respecting our agreement.เธอแสดงให้ฉันเห็นแล้วว่า เคารพข้อตกลงของเรา The Ex-Files (2008)
Thanks to your little performance last week, the hrd and I are better than ever.ขอบใจสำหรับการแสดงจิ๊บจ้อย ของเธอเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ลอร์ดและฉันดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน The Ex-Files (2008)
So you're basically using Blair's symtem to screen potential dates?งั้นแสดงว่านายใช้ระบบของแบลร์ เพื่อสกรีนคู่เดทหรอ The Ex-Files (2008)
The big question is, with Serena single and on top of the world, will constance become the house of Van der Woodsen?คำถามคือ เซรีน่าโสดและอยู่จุดสูงสุดของโลกรึเปล่า แล้วคอนสแตนซ์จะกลายเป็นบ้าน ของแวน เดอ วูดเซ่นหรือเปล่า The Ex-Files (2008)
So you use my friends for some power playคุณเลยใช้เพื่อนผมเป็นเครื่องมือ ในแสดงอำนาจของคุณเหรอ? The Dark Night (2008)
Hello? I got a delivery.-สวัสดีครับ มีของมาส่งครับ The Dark Night (2008)
Show me you want me.สดงออกมาว่า คุณก็ต้องการฉัน The Dark Night (2008)
Then show me. I'm not some delicate little flower.งั้นแสดงออกมาสิ ตอนนี้ฉันไม่ใช่ดอกไม้ยามเช้าแล้ว The Dark Night (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fresh[ADJ] สด, See also: ใหม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top