ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-รายชื่อ-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: รายชื่อ, *รายชื่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายชื่อ[N] list, See also: name list, list of names, roll, register, Syn. รายนาม, Example: เขาจะต้องเดินทางไปขายของตามเมืองที่มีรายชื่อนี้ทุกเมือง, Count unit: รายชื่อ, Thai definition: บัญชีชื่อที่เรียงกันเป็นลำดับไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who else is on the list?ใครบ้างที่อยู่ในรายชื่อหรือไม่ The Godfather (1972)
He's not on the list, but Luca Brasi wants to see you.เขาไม่ได้อยู่ในรายชื่อ แต่ Luca Brasi ต้องการที่จะเห็นคุณ The Godfather (1972)
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)
Those eight on the list this morning, come with me to the yellow room.แปดคนตามรายชื่อเมื่อเช้า, ตามฉันมาที่ห้องสีเหลือง. Suspiria (1977)
Mr. Boddy threatened to give my wife's name to the House Un-American Activities Committee unless she named them.คุณบ๊อดดี้ขู่ว่าจะให้ชื่อภรรยาของผมให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่เป็นอเมริกันของวุฒิสภา ถ้าเธอไม่ยอมให้รายชื่อแก่เขา Clue (1985)
He was on my payroll.เขาอยู่ในรายชื่อของฉัน Clue (1985)
Professor Plum's UN contacts, and the work of your husband, the nuclear physicist.รายชื่อผู้ติดต่อสหประชาชาติ ของศาสตราจารย์พลัม และงานของสามีของคุณ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Clue (1985)
His name was on a list on a flight from San Francisco two days ago.ชื่อของเขาอยู่ในรายชื่อ ... ... ในเที่ยวบินจากซานฟรานซิสสองวันที่ผ่านมา Bloodsport (1988)
I can't believe you brought up Golding.ฉันได้รายชื่อมาแล้วนะ Big (1988)
The Defense Ministry... has released a new list of Italian dead... until now considered missing.กระทรวงกลาโหม... ได้เปิดเผยรายชื่อใหม่ ของชาว อิตาเลี่ยน ที่ตาย... และบุคคลที่สูญหายจนถึงบัดนี้. Cinema Paradiso (1988)
The names will be posted by local military authorities.รายชื่อจะถูกติดไว้ ในหน่วยงานของกองทัพในท้องถิ่นนั้นๆ. Cinema Paradiso (1988)
Steven, for your information, the owner of your club sent me a list of submissions.จะบอกให้ว่าผจก.คลับ เป็นคนส่งรายชื่อ Punchline (1988)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
check list[N] รายการ, See also: รายชื่อ
checklist[N] รายชื่อ, See also: รายการสิ่งของ, Syn. list
scroll[N] รายการ, See also: รายชื่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top