ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-มาตรฐาน-

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มาตรฐาน, *มาตรฐาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรฐาน[N] standard, See also: criterion, Example: ในฤดูฝน โมเด็มบางรุ่นที่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานอาจจะหยุดทำงานไปเฉยๆ, Thai definition: สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรฐาน(มาดตฺระ-) น. สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช, สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
มาตรฐานสิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน
คำที่มักเขียนผิด คือ มาตราฐาน [คำที่มักเขียนผิด]
Standardsมาตรฐาน [TU Subject Heading]
Standardมาตรฐาน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is my standard procedure for doing it.ซึ่งคือกระบวนการมาตรฐานของฉัน สำหรับการทำมัน Yellow Submarine (1968)
The Main Force will not tolerate such action.การแสวงหานี้ถูกกำหนดให้ เป็นมาตรฐานรหัส Mad Max (1979)
Code 44, standard pursuit. Please respond.รหัส 44, การแสวงหามาตรฐาน Mad Max (1979)
Standard release?มาตรฐานการปลดปล่อย The Blues Brothers (1980)
We do have a minimum standard that the structure is intact and livable.เรามีมาตรฐานว่าโครงสร้าง ต้องคงสภาพเดิมและพักอาศัยได้ *batteries not included (1987)
But by Moscow standards...แต่ตามมาตรฐานของกรุงมอสโก ... The Russia House (1990)
They're experts.มาตรฐานบ้านของเค้าเนี่ย Hero (1992)
There is no standard. There are no naturals.มันไม่มีมาตรฐาน มันไม่ใช่ธรรมชาติ Junior (1994)
I'd imagined 5,000 was the standard.ผมนึกว่ามาตรฐานอยู่ที่ห้าพันฟุตนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Your standard issue big gun.ตามมาตรฐาน.. , ปืนใหญ่. Ghost in the Shell (1995)
It was largely mathematical and in spite of reports to the contrary appears to be completely benign in nature.เวลามาตรฐาน ของภูเขา มันเป็นทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ และทั้งๆที่มีการรายงาน ไปในทางตรงกันข้าม Contact (1997)
Your robot is just a standard NDR, isn't she?หุ่นนี้เป็น เอ็นดีอาร์มาตรฐาน ใช่มั้ย Bicentennial Man (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาตรฐาน[n.] (māttrathān) EN: standard ; criterion ; grade ; reference ; datum ; basis ; norm ; level ; yardstick   FR: standard [m] ; étalon [m] ; norme [f] ; niveau [m] ; échelon [m] ; référence [f] ; critère [m] ; normale [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
norm[N] มาตรฐาน, See also: ค่าปกติ, ค่าเฉลี่ย, ค่ากลาง, Syn. average, norm, middle
standard[N] มาตรฐาน, See also: บรรทัดฐาน, ตัวชี้วัด, Syn. norm, pattern, type

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
standard[สะแตนดาด] มาตรฐาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] Thai: มาตรฐาน English: standard
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: มาตรฐาน English: standard
基準[きじゅん, kijun] Thai: มาตรฐาน English: standard

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top