ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ฟุต-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฟุต, *ฟุต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุต[CLAS] foot, Example: ระบบการบินโดยอัตโนมัตินั้น จะใช้ต่อเมื่อเครื่องบินอยู่ในระดับสูงที่ปลอดภัยแล้วเป็นหมื่นฟุตเหนือพื้นดินขึ้นไป, Thai definition: มาตราวัดของอังกฤษ 1 ฟุต เท่ากับ 12 นิ้ว, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟุตน. มาตราวัดของอังกฤษ ๑ ฟุต เท่ากับ ๑๒ นิ้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feetฟุต Starred Up (2013)
Little wooden feet and best of allฟุตไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ และดีที่สุด ของทั้งหมด Pinocchio (1940)
Why, I can see your name in lights, lights six feet high.ทำไมฉันสามารถเห็นชื่อของ คุณในไฟ ไฟสูงหกฟุต Pinocchio (1940)
Higher up yet: The SS, the untouchables, to be addressed from ten feet away.สูงไปกว่านั้น ก็พวกผู้คุม SS ผู้สูงศักดิ์ ที่อยู่ห่างไปเพียง 10 ฟุต Night and Fog (1956)
It's 12 feet from the bed to the door. The hall is 43 feet.มันเป็น 12 ฟุตจากเตียงไปที่ประตู ฮอลล์เป็น 43 ฟุต 12 Angry Men (1957)
He would have had to walk 12 feet, open the bedroom door, walk 43 feet down and open the front door, all in 15 seconds.เขาจะมีที่จะเดิน 12 ฟุต, เปิดประตูห้องนอน เดิน 43 ฟุตลงและเปิดประตูหน้าทั้งหมดใน 15 วินาที 12 Angry Men (1957)
I just paced off 12 feet. This is the bedroom door.ฉันเพิ่งเดินออก 12 ฟุต นี่คือประตูห้องนอน 12 Angry Men (1957)
The hall was 43 feet. I'll pace from that wall and back again.ฮอลล์เป็น 43 ฟุต ฉันจะก้าวจากผนังและกลับมาอีกครั้ง 12 Angry Men (1957)
The boy was five feet seven inches tall. His father was six two.เด็กอายุห้าฟุตเจ็ดนิ้วสูง พ่อของเขาเป็นหกสอง 12 Angry Men (1957)
Feet! Feet, you fool!เท้า ฟุต, คุณหลอก Help! (1965)
- Guide book. - Feet.เท้า ฟุตเท้า? Help! (1965)
- Feet?โอ้ฟุต Help! (1965)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุต[n.] (fut) EN: foot (measurement – 12 inches)   FR: pied (30,48 cm) [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top