Search result for

-พุ่มไม้-

(20 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พุ่มไม้, *พุ่มไม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่มไม้[N] bush, See also: shrubbery, shrub, grove, Syn. พุ่ม, Example: ฉันชอบพุ่มไม้ที่สวนนี้จังเลย มันดูสะอาดตาและเรียบร้อยดี, Count unit: พุ่ม, Thai definition: ต้นไม้ที่มีลักษณะกิ่งก้านเหมือนรูปพนมมือ คือป่องตรงกลาง มียอดแหลมหรือค่อนข้างแหลม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พุ่มไม้น. กลุ่มต้นไม้เล็ก ๆ ที่ขึ้นเป็นซุ้มเป็นเซิง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bushพุ่มไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The trees and hedges around the crop fields are unharmed.ต้นไม้เเละพุ่มไม้ไม้ได้รับผลกระทบเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
Unfortunately, you can't eat trees and hedges.น่าเสียดายที่เราไม่สามารถกินต้นไม้และพุ่มไม้ได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
He'll send a party into the trees just before dawn.เราจะนำคนบางส่วน ไปแอบในพุ่มไม้ก่อนรุ่งสาง Outlander (2008)
We are completely hidden by this bush.พุ่มไม้นี่บังเรามิด The Love Guru (2008)
You must've run through the woods.เธอคงเดินเฉี่ยวไปตามสวน พุ่มไม้ Death Note: L Change the World (2008)
Trees can communicate with bushes, bushes with grass and everything in between.ต้นไม้สามารถสื่อสารกับพุ่มไม้ พ่มไม้กับหญ้า แล้วก็ทุกๆ ประเภท The Happening (2008)
Oh, for the love of Pete! Go on into the bushes and do your business.เหลือเกินจริงๆ ไปที่พุ่มไม้ รีบทำธุระให้เสร็จ Up (2009)
And the first thing I realized when I got to the subway with my groceries, a bag of cat litter, a bottle of olive oil I absolutely could not live without, and a huge bunch of branches was that the branches were probably not a good idea.และอย่างแรกที่ฉันคิดได้เวลาฉันถึงสถานีรถไฟใต้ดิน ด้วยของมากมาย ถุงของถาดรองอึแมว ขวดน้ำมันมะกอก ฉันคงไม่สามารถ อยู่ได้โดยไม่มีมัน และพุ่มไม้ขนาดใหญ่ Julie & Julia (2009)
There has to be a new generation that takes over from here.ถ้าพวกนั้นซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ The Cove (2009)
Suddenly, we heard noise in a bush.ทันใดนั้นเราได้ยินเสียงดังในพุ่มไม้ Dogtooth (2009)
He's a big boy. He can use the bushes.เขาโตแล้วหน่า ฉี่แถวพุ่มไม้ก็ได้ If It's Only in Your Head (2009)
You have to regroup the tech team and start another search, this time focusing on secluded brush areas within 50 yards on either side of the tracks, where animal feeding sites would likely appear.คุณต้องกลับไปรวมกับกลุ่มกับทีมเทคนิค และเริ่มการค้นหา คราวนี้ให้ความสนใจ บริเวณพุ่มไม้เตี้ย ๆ ในระยะ 50 หลา หรือรอบ ๆ ทางรถไฟ The Plain in the Prodigy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุ่มไม้[n.] (phum māi) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bush[N] พุ่มไม้, Syn. shrub
scrub[N] พุ่มไม้, See also: ต้นไม้เล็กๆ
undergrowth[N] พุ่มไม้, See also: ต้นไม้เล็กๆ ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่, Syn. brush, underbrush

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
やぶ[yabu] (n) พุ่มไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top