ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ผ่อนคลาย-

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผ่อนคลาย, *ผ่อนคลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่อนคลาย[V] relax, See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve, Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน, Ant. ตึงเครียด, Example: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง, Thai definition: ลดความตึงเครียด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ่อนคลายก. ลดความตึงเครียด เช่น เหตุการณ์ผ่อนคลาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just relax.แค่ผ่อนคลาย Chapter Two 'Ink' (2009)
Relax.ผ่อนคลายไว้ State of Independence (2012)
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา The Great Dictator (1940)
I am easing the fuse in now.ฉันกำลังผ่อนคลายฟิวส์ในขณะนี้ อะไร? Help! (1965)
Now there's rarely any tenseness.มันผ่อนคลายคุณคำประกาศ How I Won the War (1967)
With the Second Army linking up, the men of the Airborne can afford to relax a little.กับกองทัพที่สองการเชื่อมโยง ขึ้น ผู้ชายของอากาศ สามารถที่จะผ่อนคลายเล็กน้อย How I Won the War (1967)
Relax, lads. Not a Meanie in sight.ผ่อนคลายเด็ก ไม่ มีนี ในสายตา Yellow Submarine (1968)
Make them relax.คุณกินพูดคุยในขณะที่คุณผ่อนคลาย ทำให้พวกเขาผ่อนคลาย The Godfather (1972)
And you'll discover How relaxed you can beเธอจะรู้ว่ามันผ่อนคลายได้แค่ไหน The Little Prince (1974)
- Stop it! - Okay, relax, damn it.หยุดมัน โอเค ผ่อนคลาย ด่า มัน I Spit on Your Grave (1978)
Relax, damn it.ผ่อนคลาย ด่า มัน I Spit on Your Grave (1978)
You will. Just relax.คุณ จะ เพียงผ่อนคลาย I Spit on Your Grave (1978)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่อนคลาย[v.] (phøn khlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate   FR: se relaxer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease off[PHRV] ผ่อนคลาย, Syn. ease up, slacken off
ease up[PHRV] ผ่อนคลาย, Syn. ease off, slacken off
ease[VI] บรรเทา, See also: ผ่อนคลาย, Syn. alleviate, lessen
light[ADJ] ไม่เคร่งเครียด, See also: ผ่อนคลาย, Syn. amusing
lubricate[VT] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, คลาย, Syn. ease
play[VI] พักผ่อน, See also: ผ่อนคลาย
relax[VI] ผ่อนคลาย, See also: พักผ่อน, Syn. calm down, rest, repose
relent[VI] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. be moderate, relax
relieve[VT] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, ปลอดเปลื้อง, ทุเลา, Syn. ease, comfort, relax
remit[VT] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. ease, relax

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top