Search result for

-น้ำหมึก-

(4 entries)
(0.8949 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: น้ำหมึก,-น้ำหมึก-, *น้ำหมึก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำหมึก    [N] ink, Syn. หมึก, Example: ผู้พ่นสีใช้วิธีการพ่นหยดหมึกแทนการใช้ผ้าหมึกพิมพ์โดยการบังคับหยดน้ำหมึกให้ลงในตำแหน่งที่ต้องการ, Thai definition: น้ำสีที่ใช้จุ่มปากกาเขียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำหมึกน. น้ำที่ใช้ในการขีดเขียนหรือการสักลวดลายตามตัว ปรกติมีสีดำจัด จึงใช้เปรียบกับของดำว่า ดำเป็นน้ำหมึก, หมึก ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำหมึก[n.] (nāmmeuk) EN: ink   FR: encre [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ink    [N] น้ำหมึก, See also: หมึก, Syn. tusche, paint, watercolor

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-น้ำหมึก-

 


  

  น้ำหมึก
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top