ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ถ่อมตัว-

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ถ่อมตัว, *ถ่อมตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่อมตัว[V] humble, See also: be modest, Syn. นอบน้อม, ถ่อมตน, Example: พระเยซูทรงสอนให้คนตั้งอยู่ในความอดทน รู้จักถ่อมตัว เจียมตัว, Thai definition: แสดงฐานะหรือความรู้ความสามารถต่ำกว่าที่เป็นจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ่อมตัวก. พูดแสดงความรู้ความสามารถหรือฐานะในลักษณะที่ตํ่ากว่าที่เป็นจริง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Modesty forbids.ถ่อมตัวจริงๆ The Great Dictator (1940)
So you wouldn't aid the humble, the unhappyดังนั้นคุณไม่มีผู้ช่วย Nthe ถ่อมตัว,\เศร้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He was a man who made humility and simple truth more powerful than empires."เขาเป็น ผู้ทำให้ความถ่อมตัว และความจริง Gandhi (1982)
Penitent man is humble kneels before God.ผู้ที่รู้สึกผิดที่ถ่อมตัว... ...คุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Now, don't be modest.-อย่าถ่อมตัวน่า The Nightmare Before Christmas (1993)
- That condescending, embarrassed look.แล้วไม่อยากเห็นนายถ่อมตัวมามองชั้น Good Will Hunting (1997)
In my humble opinion, this is ridiculous.ขอแนะนำอย่างถ่อมตัวเลย มันงี่เง่ามาก Seven Years in Tibet (1997)
Then since you are so humble, we won't ask your opinion.เมื่อนายถ่อมตัวขนาดนี้ เราก็จะไม่ถามความเห็นนาย Seven Years in Tibet (1997)
- Our humble, friendly ways?-ความเป็นมิตรและถ่อมตัวของเรารึ Hope Springs (2003)
- Not the humble, friendly ways.-ไม่ ไม่ใช่เรื่องความเป็นมิตรและถ่อมตัว Hope Springs (2003)
Oh, you are so modest.โอ้ คุณช่างถ่อมตัวจริงๆ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Well, you better give me a moment alone with him so I can eat some humble pie.งั้นให้เวลาผมกับกัปตันตามลำพังหน่อย.. เผื่อผมจะได้ถ่อมตัวลงมาบ้าง The Great Raid (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่อมตัว[adj.] (thǿmtūa) EN: humble ; meek ; modest   FR: humble ; modeste

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abject[ADJ] ถ่อมตัว
knowtow to[PHRV] ถ่อมตัว
modest[ADJ] ถ่อมตัว, See also: ไม่คุยโม้โอ้อวด, สงบเสงี่ยม, Syn. humble, Ant. vain, proud, showy
stoop[VI] ถ่อมตัว, See also: ลดตัว, Syn. condescend, deign

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top