ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ถอน-

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ถอน, *ถอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอน[V] withdraw, See also: quit, secede from, Example: พล.อ.ชวลิตยงใจยุทธถอนตัวจากคณะรัฐบาล, Thai definition: เอาตัวออกจากพันธะ
ถอน[V] draw, See also: withdraw, Syn. เอาคืน, ขอคืน, เรียกคืน, Example: ลูกค้าถอนเงินจากธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุนค้าขาย, Thai definition: เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา
ถอน[V] pull out, See also: pull up, draw, take sth out, extract, root out, Syn. ดึง, ทึ้ง, Example: เมื่อหมอออกมาเรียกพี่สาวเธอเข้าไปถอนฟัน เธอได้ยินเสียงร้องครวญครางซึ่งทำให้เธอกลัวมาก, Thai definition: ดึงขึ้นจากใต้พื้นหรือใต้ผิว
ถอน[V] break off an engagement, See also: cancel, repeal, revoke, rescind, Syn. บอกเลิก, ยกเลิก, Example: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว
ถอน[V] drink, See also: sip, guzzle, gulp, Example: รุ่งเช้าผมต้องตื่นขึ้นมาถอน เพื่อให้สร่างเมา, Thai definition: ดื่มเหล้าโดยถือว่าแก้เมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถอนก. ฉุดขึ้น, ดึงขึ้น, เช่น ถอนเสา ถอนหญ้า
ถอนเอาออก เช่น ถอนฟัน
ถอนยกกลับคืนไป เช่น ถอนสำรับอาหาร ถอนชาม ถอนเครื่องสังเวย
ถอนบอกเลิก เช่น ถอนประกัน ถอนฟ้อง ถอนหมั้น ถอนคำพูด
ถอนเอาตัวออกจากพันธะ เช่น ถอนตัว
ถอนค่อนข้าง, เกือบ, เริ่ม, เช่น ถอนฉุน
ถอนทำให้สร่างเมาเหล้าด้วยการดื่มเพิ่มเล็กน้อย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Sighs](ถอนใจ) Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
Slow down?ถอนเกียร์เลยไหม The Great Dictator (1940)
When his troops are off the border, we can move in.เมื่อเขาถอนทัพ พวกเราจะเข้าเสียบแทนทันที The Great Dictator (1940)
You must have them out, all of them. - Wretched nuisances, teeth.เธอน่าจะถอนออกให้หมดซะ ไอ้ฟันผุบ้านี่ Rebecca (1940)
He could tell the difference between the noise the male made... ... and the sighing blow of the female.ระหว่างเสียงเป่าชายทำ และระเบิดถอนหายใจของหญิง The Old Man and the Sea (1958)
I won't deprive you of that pleasureฉันไม่ถอดถอนคุณของความยินดีนั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
So he had all his teeth pulled.เขาเลยถูกถอนฟันออกหมดปาก. Suspiria (1977)
You're now going to totally demolish that car.ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง The Blues Brothers (1980)
Begging the understanding of my friends I am asking Panditji to stand down.เพื่อความเข้าใจกันของเพื่อนๆ ผมจะขอให้พันดิตจีถอนตัว Gandhi (1982)
Why are you frowning?เจ้าถอนหายใจทำไม? Return of the Condor Heroes (1983)
You know and I know that my country can't allow a blockade.คุณรู้และฉันรู้ว่าประเทศของ ฉัน ไม่สามารถอนุญาตให้ปิดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอน[v.] (thøn) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out   FR: arracher ; enlever ; retirer ; extraire ; révoquer
ถอน[v.] (thøn) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstract[VT] ถอน, See also: ดึง, Syn. withdraw, separate, remove
draw[VT] ถอนเงิน, See also: ถอน
with[PRF] ต้าน, See also: ถอน
pluck[VT] ถอน, See also: เด็ด, ดึงอย่างแรง, Syn. pull, yank

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top