ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ตื่นเต้น-

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตื่นเต้น, *ตื่นเต้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื่นเต้น[V] be excited, See also: be thrilled, be nervous, Example: เมื่อเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก, Thai definition: แสดงอาการลิงโลดด้วยแปลกใจหรือดีใจ
ตื่นเต้น[V] be excited, Example: แม้จะนำเสนอรายงานเสร็จแล้ว แต่เขาก็ยังไม่หายตื่นเต้น, Thai definition: ประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตื่นเต้นก. แสดงอาการลิงโลดเพราะดีใจหรือแปลกใจ, มีความประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thrilling me throughที่น่าตื่นเต้นฉันผ่าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, now, now, don't get excited.ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ ตื่นเต้น ไปเลย. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That's the tub.ไม่ไม่ไม่ไม่ได้รับความตื่นเต้นSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Now, men, don't get excited.ตอนนี้ คนไม่ได้ตื่นเต้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Thrilling me through -So trueที่น่าตื่นเต้นฉันผ่านจริงดังนั้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Even the baby is thrilled and seems all smiles at the attention.แม้ว่าเด็กจะตื่นเต้น และทุกคนต่างสนใจ รอยยิ้มของท่าน The Great Dictator (1940)
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้ The Great Dictator (1940)
- Isn't it exciting?- น่าตื่นเต้นจังนะ Rebecca (1940)
I... got a little excited back there.ฉัน ... ได้ตื่นเต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ กลับไปที่นั่น 12 Angry Men (1957)
- It's his best suit.การผจญภัยที่น่าตื่นเต้นของ พอล อยู่บนพื้น Help! (1965)
It's got her excited.ก็มีเธอรู้สึกตื่นเต้น How I Won the War (1967)
You can go away and do stirring things.และคุณสามารถไปออกไปจาก ที่นี่และทำ สิ่งที่น่าตื่นเต้น คุณต้องการที่? How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตื่นเต้น[v.] (teūnten) EN: be excited ; be elated   FR: être excité ; être exalté
ตื่นเต้น[adj.] (teūnten) EN: exciting ; anxious   FR: excitant ; anxieux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be above oneself[IDM] ตื่นเต้น
be beside oneself[PHRV] ตื่นเต้นมาก (เพราะโกรธหรือมีความสุข), See also: ตื่นเต้น
fluster up[PHRV] ตื่นเต้น, See also: ประสาท, สับสน, ประหม่า
electric[N] ตื่นเต้น, See also: ตึงเครียด, Syn. excited, tense
feverish[ADJ] ตื่นเต้น, See also: ร้อนรุ่ม, กระสับกระส่าย, Syn. hectic, Ant. calm
get off[PHRV] ตื่นเต้น, See also: ได้รับผลจากยา, Syn. take off
lose one's cool[IDM] ตื่นเต้น, See also: เอะอะโวยวาย, โกรธ
rousing[ADJ] ตื่นเต้น, See also: เร้าใจ, Syn. exciting, stirring
run high[PHRV] ตื่นเต้น
up in arms[SL] โกรธ, See also: ตื่นเต้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pump up (slang ) ตื่นเต้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top