ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ติดกัน-

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ติดกัน, *ติดกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดกัน[ADV] next, See also: close, near, contiguously, connectedly, Syn. ใกล้กัน, ชิด, Ant. ห่างกัน, Example: ฉันกับเพื่อนนั่งติดกันตลอด ไม่กล้าลุกไปไหนเพราะกลัวผี, Thai definition: ที่อยู่ใกล้กัน, ที่อยู่เป็นลำดับต่อไป
ติดกัน[V] stick together, See also: adhere together, cling, Syn. เกาะกัน, Example: มะม่วงกวนติดกันเป็นก้อน ต้องแยกกันก่อนเอาใส่ถุง, Thai definition: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unitedติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the breech and the barrel are really screwed up.โฮ่, ช่วงท้ายกับลำกล้องยึดติดกันด้วย Ghost in the Shell (1995)
# If we stick together we can see it through ## ถ้าเราอยู๋ติดกัน เราจะผ่านมันไปด้วยกัน # Toy Story (1995)
- Truman, this is Vivian. The two of you are going to be neighbors.ทรูแมนนี่วิเวียน คุณจะนั่งโต๊ะติดกัน The Truman Show (1998)
I kept at it morning, noon and night for 5 days.ผมขุดมันทั้งวันทั้งคืน 5 วันติดกัน Frailty (2001)
She's at Lana's. They're inseparable these days.เธออยู่กับลาน่าน่ะ เดี๋ยวนี้ พวกนั้นติดกันอย่างกับอะไรดีแล้ว X-Ray (2001)
Give me a search line, but keep it tight.ไปกันสืบหาเส้นทาง แต่เกาะติดกันไว้ Resident Evil (2002)
Not as long as you keep clinging to each other the way that you do.ตราบใดที่พวกเธอ ยังต้องตัวติดกัน แยกกันไม่ได้แบบนี้ The Dreamers (2003)
They've been inseparable ever since.แล้วก็ติดกันเป็นปาท่องโก๋ตั้งแต่นั้น Mean Girls (2004)
It'll make your internship much easier.จะได้สนิทสนมแนบชิบติดกันไงคะ. My Little Bride (2004)
They've conceded two goals in quick succession without reply.เสีย 2 ประตูติดกัน แบบไม่มีโอกาสเอาคืน Goal! The Dream Begins (2005)
Mel, put those two tables together.เมล เอาโต๊ะสองตัวนั้นมาติดกัน The Perfect Man (2005)
She married King George lll, had 15 kids. They never spent more than an hour apart.คนที่แต่งกับพระเจ้าจอร์จที่ 3 มีลูก 15 คน รักกันมากตัวติดกันยังกับตังเม Imagine Me & You (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดกัน[v. exp.] (tit kan) EN: adjoin ; stick together ; be contiguous   FR: adhérer ; s'agglutiner
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; next to each other   FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
ติดกัน[adv.] (tit kan) EN: next ; next to each other   FR: auprès de ; aux côtés de ; près de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjacent[ADJ] ติดกัน, See also: ประชิดกัน, ประกบ, ข้างเคียง, ข้างๆ, Syn. adjoining, close, near
attach[VI] ติดกัน
unite[VI] ติดกัน, Syn. join

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top