ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ตำนาน-

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตำนาน, *ตำนาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำนาน[N] legend, See also: chronicle, history, annals, record, history, historical record, Syn. พงศาวดาร, เรื่องเล่า, นิทาน, เกร็ด, Example: วัดมหาธาตุเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานที่สำคัญ, Count unit: เล่ม, เรื่อง, Thai definition: เรื่องแสดงกิจการอันมีมาแล้วแต่ปางหลัง, เรื่องราวนมนานที่เล่ากันสืบๆ มา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตำนานน. เรื่องแสดงความเป็นมาแต่ปางหลังของสถานที่ บุคคล หรือพิธีกรรม เป็นต้น, เรื่องราวนมนานที่เล่ากันสืบ ๆ มา, เช่น ตำนานพุทธเจดีย์, ตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ตำนานเรียกพระปริตรบทหนึ่ง ๆ ว่า ตำนาน ในคำว่า เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legendตำนาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legendตำนาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Legendsตำนาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Legend?ตำนานThe Magnificent Seven (2016)
"Thank Christ for that" he said, laying down his rifle and going home, so helping to perpetuate the dangerous myth that soldiers don't like war.ขอขอบคุณคริสต์ที่เขาบอกว่า วางลง ปืนไรเฟิลและไปที่บ้านของเขา เพื่อช่วยให้ จะขยายเวลาตำนานอันตราย How I Won the War (1967)
How about this leaflet, "Famous Jewish Sports Legends"?ใบปลิวนี่ดีมั้ยคะ "ตำนานกีฬายิวที่มีชื่อเสียง" Airplane! (1980)
It's part of the legend of Sankara.มันเป็นส่วนหนึ่งของตำนานของสันการา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Something connected-- the villagers' rock and the old legend of the Sankara Stones.สิ่ง connected-- หินของชาวบ้าน และตำนานเก่าแก่ของสันการาหิน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The legend says when the rocks are brought together, the diamonds inside them will glow.ตำนานกล่าวว่า เมื่อหินจะถูกนำมารวมกัน เพชรภายในพวกเขาจะเรืองแสง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You were this great legendary thing.แกเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานไม่ใช่เรอะ The Princess Bride (1987)
We cannot afford to take mythology at face value.เราไม่สามารถใช้เงินซื้อ เพื่อไปทำตำนาน มูลค่าความจริง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The Arthur legend.ตำนานของกษัตริย์อาเธอร์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The Nazis want to write themselves into the Grail legend... take on the world.พวกนาซี อยากจะเขียนตัวเอง ลงในตำนานของจอกศักดิ์สิทธิ์... เป็นเจ้าโลก. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He couldn't have been more than 28 or 29 at the time... but he was already a legend.เขาอายุไม่น่าเกิน 28 หรือ 29 ณ ตอนนั้น แต่เขาเป็นตำนานไปแล้ว Goodfellas (1990)
And that is the legend of Hauptmann-Koenig's enchanted peasant girl.และนั่นก็เป็นตำนาน ของ โฮปต์แมนน์-โคนิก "สาวน้อยกลอยใจ" Mannequin: On the Move (1991)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record   FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legend[N] ตำนาน, See also: นิทาน, เรื่องเล่าต่อๆกันมา, Syn. fable, myth, saga
myth[N] นิทานปรัมปรา, See also: ตำนาน, Syn. legend, fable
mythology[N] ตำนาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top