ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ตาราง-

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตาราง, *ตาราง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาราง[N] table, See also: list, Example: เราสามารถดูรายการสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในร้านได้จากตารางนี้, Count unit: ตาราง, Thai definition: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน
ตาราง[N] schedule, See also: timetable, Syn. รายการ, Example: ตารางเวลาเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะออกทุกๆ ต้นเดือน, Count unit: ตาราง, Thai definition: บัญชีแจ้งรายละเอียดของรายการต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตารางน. ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน, ตาตาราง ก็ว่า
ตารางใช้เป็นคำนำหน้าคำมาตราวัดพื้นที่ เช่น ตารางนิ้ว ตารางวา ตารางเมตร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tableตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tableตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tableตาราง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tableตาราง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tableตาราง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
tableตาราง
การจัดเรียงข้อมูลเป็นตารางเพื่อใช้งาน โดยที่แนวตั้งแต่ละแนวอาจมีชื่อเฉพาะ และตารางเองก็มีชื่อเรียกได้ [คอมพิวเตอร์]
Tablesตาราง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Look what's happened to our stable... Table.ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตารางของเรามี เสถียรภาพ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You, Juniper, you're perfect where you are.คุณจะอยู่ที่ไหน ตารางมาก How I Won the War (1967)
-Shut up and set the table.- หุบปากและกำหนดตาราง The Godfather (1972)
Red plaid.ตาตารางสีแดง Oh, God! (1977)
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย I Spit on Your Grave (1978)
"Her hectic daily schedule..."ตารางเวลา ประจำวันของเธอ ที่ น่าตื่นเต้น I Spit on Your Grave (1978)
I demand you teach them the multiplication table.ฉันต้องการให้คุณสอนตารางการคูณ Idemo dalje (1982)
Not before I learn the multiplication table.ไม่ก่อนที่ฉันจะเ- รียนรู้ตารางการคูณ Idemo dalje (1982)
Come on to the table, Christopher.มาให้กับตาราง, คริส 2010: The Year We Make Contact (1984)
They're just, just square holes!พวกเขากำลังเพียงแค่หลุมตารางIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Well, if you'd read your industry breakdown,... ..you'd see that our success in the action-figure area... ..has climbed from 27 per cent to 45 per cent in the last two years.ผมเอาตารางเวลาทํางานให้เขาดู เขาบอกว่า... มันไม่ใช่ขบวนการบัญชีที่ถูกต้อง ขอผมผ่อนประสาทหน่อยเถอะ Big (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาราง[n.] (tārāng) EN: schedule ; timetable   FR: horaire [m]
ตาราง[n.] (tārāng) EN: table ; tabular form ; list   FR: table [f] ; tableau [m] ; grille [f] ; liste [f] ; graphique [m]
ตาราง[n.] (tārāng) EN: square   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chart[N] ตาราง, See also: แผนผัง, แผนภาพ, กราฟ, แผนภูมิ, Syn. table, diagram
table[N] ตาราง, See also: ตารางรายการ, บัญชี, รายการ, Syn. schedule, record, chart

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ひょう, hyou] Thai: ตาราง English: table (e.g. Tab 1)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top