ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ดังนั้น-

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดังนั้น, *ดังนั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังนั้น[CONJ] therefore, See also: in consequence, there by, thereupon, thence, hence, thus, as, Syn. เพราะฉะนั้น, ฉะนั้น, โดยเหตุนั้น, Example: เนื่องจากนโยบายนี้ขัดกับความสงบของประชาชน ดังนั้นจึงมีการร่างนโยบายขึ้นมาใหม่
ดังนั้น[ADV] thereby, See also: so, such, in this way, like that, Syn. เช่นนั้น, อย่างนั้น, Example: พวกชุมนุมประท้วงได้แสดงเจตจำนงในการชุมนุมไว้ดังนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดังนั้นว. เช่นนั้น, เพราะฉะนั้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So...ดังนั้น Salvation (2013)
- So...ดังนั้น... The Mirror Has Three Faces (2013)
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So whistle while you workดังนั้นนกหวีดขณะที่คุณทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So whistle while you workดังนั้นนกหวีดขณะที่คุณทำงาน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So sрlash all you like 'Tain't any triсkดังนั้นสาดทุกสิ่งที่คุณชอบ 'มัน ไม่ได้เป็นเคล็ดลับใด ๆ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So beware of strangers.ดังนั้นจงระวังคนแปลกหน้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And because you've been so good to poor old Granny,และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I thought so. I thought so!ดังนั้นฉันคิดว่า ฉันคิดว่าอย่าง นั้น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Сonstant and true -So trueอย่างต่อเนื่องและเป็นความจริง ดังนั้นจริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Thrilling me through -So trueที่น่าตื่นเต้นฉันผ่านจริงดังนั้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
If you think so, you have a great imagination.ถ้านายเข้าใจมันดังนั้น แสดงว่านายเป็นคนมีจินตนาการสูง The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
and[CONJ] ดังนั้น, Syn. as a consequence, as a result
consequently[ADV] ดังนั้น, Syn. therefore, hence, for this reason
ergo[ADV] เพราะฉะนั้น (คำทางการ), See also: ดังนั้น, Syn. hence, therefore, thus
ergo[CONJ] เพราะฉะนั้น (คำทางการ), See also: ดังนั้น, Syn. hence, therefore, thus
inasmuch as[CONJ] เพราะฉะนั้น, See also: ดังนั้น, Syn. because, since
so[ADV] ดังนั้น, See also: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น, Syn. hence, then, therefore
then[ADV] ดังนั้น, See also: ฉะนั้น, ถ้าเช่นนั้น, Syn. therefore
therefore[ADV] เพราะฉะนั้น, See also: ดังนั้น, Syn. as a result, consequently, hence
thus[ADV] ดังนั้น, Syn. so
wherefore[ADV] ดังนั้น, See also: ด้วยเหตุนั้น, เพราะฉะนั้น, Syn. hence, thence, therefore

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
だから[だから, dakara] ดังนั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top