ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ซี่-

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ซี่, *ซี่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซี่[N] rowed or lined things, See also: rib, banisters, spoke, rag, Example: นักแข่งรถคนนั้นซี่โครงหักเป็นซี่เลย, Thai definition: คำเรียกของเล็กๆ ยาวๆ ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวอย่างฟันหรือลูกกรง
ซี่[CLAS] teeth, Example: เด็กๆ เริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นหลายซี่แล้ว, Count unit: ซี่, Thai definition: คำลักษณะนามเรียกฟัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซี่น. คำเรียกของเล็ก ๆ ยาว ๆ ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวอย่างฟันหรือลูกกรง, ลักษณนามเรียกของเช่นนั้น เช่น ฟันซี่หนึ่ง ฟัน ๒ ซี่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's me.-'อิซซี่Rock Star (2001)
Taxi!แท็กซี่The Day After Tomorrow (2004)
- Leesy./ ลีซี่ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Lucy.ลูซี่The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- Cassie.- แคสซี่ Push (2009)
Sexy!เซ็กซี่ X-Men: First Class (2011)
Kenzi--เคนซี่ It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
- Josie.- โจซี่ Elle (2016)
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
- Good morning, Mrs. Lacy.- อรุณสวัสดิ์ครับ คุณนายเลซี่ Rebecca (1940)
Hooray for Dixie!ไชโย ดิ๊กซี่The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hooray hooray for Dixie!ไชโยให้ดิ๊กซี่The Good, the Bad and the Ugly (1966)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซี่[n.] (sī) EN: spoke ; bar ; pale   FR: rayon [m]
ซี่[n.] (sī) EN: [classifier : teeth ; ribs ; stakes, pickets, palings of a fence]   FR: [classificateur : petits objets allongés ; dents ; côtes ; pieux, piquets, bornes]
ซี่[v.] (sī) EN: cover ; screw   
ซี้[v.] (sī) EN: die ; pass away ; perish ; croak   FR: mourir ; périr

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top