Search result for

-ชั้นนำ-

(14 entries)
(4.682 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ชั้นนำ, *ชั้นนำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นนำ[ADJ] first- class, See also: topflight, crack, Syn. ชั้นหนึ่ง, แถวหน้า, แนวหน้า, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นแนวหน้า, Ant. ชั้นต่ำ, ชั้นเลว, Example: เพราะเขาได้ดีกรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นใบเบิกทาง โอกาสจะได้งานและเงินดีจึงมีมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was a revelation from the sorceress living during the former king's rule, so wouldn't this be the reason he was able to defeat King Daeso... and become the leading force in the northern lands?มันเป็นความลับ ของกษัตริย์องค์ก่อนๆ ดังนั้น นั่นไม่ใช่เหตุผลที่กษัตริย์แดโซจะพ่ายแพ้ และกลายกองทัพชั้นนำ\ ในดินแดนทางเหนือ The Kingdom of the Winds (2008)
He's credible, an M A lawyer from a leading consultancy.เขาเหลือเชื่อ เขาเป็นทนาย MA ที่ปรึกษาชั้นนำ The Dark Knight (2008)
Of course, what I didn't know was that in the meantime, he'd gone to all the major networks to try and get interest in the interviews.แน่ล่ะ ฉันยังไม่รู้อะไรในตอนนั้น เขาไปพบเครือข่ายโทรทัศน์\ ชั้นนำหมดเลย ไปแนะนำตัวและเสนอขาย รายการสัมภาษณ์ Frost/Nixon (2008)
I gather that not all of the blue-chip accounts came through.ผมไม่คิดว่าพวกบริษัทชั้นนำทั้งหมด จะมาหรอก Frost/Nixon (2008)
Your Methodist background, the modest circumstances, and then you're off to a grand university full of richer, posher types.เบื้องหลังกลวิธีของคุณ สถานการณ์ของคุณล่าสุด แล้วคุณจบมาจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ หรูหรา มีระดับ Frost/Nixon (2008)
MUNTZ: Well, most of the collection is housed in the world's top museums,ของสะสมส่วนใหญ่ วางอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของโลก Up (2009)
The voices and the symbols in my head led us here... for a purpose.ทั้งเสียง ทั้งสัญลักษณ์ ในหัวชั้นนำเรามา เพื่ออะไรบางอย่าง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I had 15 major companies begging for my services.มีบริษัทชั้นนำ 15 แห่ง อ้อนวอนให้ผมไปทำงาน Duplicity (2009)
"into the premier boutique real estate firm in the city."ให้เป็นบูติกอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเมืองได้ Did You Hear About the Morgans? (2009)
The leading minds of this world will be at that conference tomorrow, working on the crisis that we are facing with our planet.พวกมันสมองชั้นนำของโลก จะมาในการประชุมพรุ่งนี้ การทำงานในภาวะวิกฤติ VS. (2009)
Why he wants to go to high school is beyond me.ทำไมเขาต้องการไปเรียน ม.ปลายให้เหนือกว่าฉัน ฉันหมายถึงในช่วงยุค 70s เขาเขียนมหาวิทยาลัยชั้นนำ Family Ties (2009)
We're redirecting funds to the most promising leads, and we're dropping investigations which are not producing results.เรากำลังโอนย้ายงบประมาณ ไปยังองค์กรชั้นนำ และเรากำลังลดระดับ การสืบสวนสอบสวนลงไป ในส่วนที่ไม่ได้สนอง ความคืบหน้าใดๆ Gimme Some Truth (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leading[ADJ] ชั้นนำ, See also: ชั้นหนึ่ง, ชั้นแนวหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top