ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ค้นคว้า-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ค้นคว้า, *ค้นคว้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้นคว้า[V] research, See also: dig into, study intensively, search, Example: เขากำลังค้นคว้าเรื่องโรคมะเร็งที่ตา เพราะกำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้, Thai definition: หาเอามา, สืบสาวหามา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค้นคว้าก. หาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา, เสาะหาเอามา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a floating asylum for shark addicts. It's pure research, 18 months at sea.มันเป็นรพ.บ้าลอยนํ้าสําหรับพวกบ้าฉลาม เพื่อการค้นคว้า 18 เดือนกลางทะเล Jaws (1975)
Archaeology is the search for fact not truth.โบราณคดี... คือการการค้นคว้า เพื่อหาความจริง... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
What was made public aboutthe Event Horizon, that she was a deep space research vessel, that her reactor went critical, and that the ship blew up, none of that is true.ที่พวกคุณเคยได้ยินมาว่า ยานอีเวนฮอร์ไรซั่นเป็นยานค้นคว้าวิจัย แล้วเครื่องยนตร์เกิดขัดข้อง และระเบิด Event Horizon (1997)
Look, I've already done the background on this woman... all the way back to the '20s, when she was working as an actress.นี่ ฉันค้นคว้าภูมิหลังยายคนนี้ ย้อนไปถึงปี 20 ตอนแกทำงานเป็นนักแสดง Titanic (1997)
I dealt with some bugs back in my Pi days.ฉันเคยเจอบั๊ก ตอนที่ยังค้นคว้าเรื่อง พาย เมื่อก่อน Pi (1998)
He's a number theorist. The Torah is his data set.นักทฤษฎีจำนวน ค้นคว้าเกี่ยวกับพระบัญญัติ Pi (1998)
the correspondent in Oshima did some research for us.นักข่าวที่ โอชิม่า ได้ค้นคว้าให้เรา. Ringu (1998)
research ball.ค้นคว้าเรื่องบาหลี Never Been Kissed (1999)
It was for some philosophy course I was taking...มันเป็นวิชาศิลปะศาสตร์ ฉันต้องค้นคว้า แบบว่า ... The Story of Us (1999)
I've come to join your study group.ฉันมาร่วมกลุ่มค้นคว้ากับคุณไง Legally Blonde (2001)
General Robert Brewster is program director of CRS Cyber Research Systems, autonomous weapons division.ผบ.โรเบิร์ต บรูวสเตอร์ หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมของ CRS แผนกค้นคว้าไซเบอร์ และอาวุธชั้นสูง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I'm fine. I have lots of research to do.ฉันไม่เป็นไร ฉันมีงานต้องค้นคว้าเยอะเลย Mona Lisa Smile (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out   FR: faire des recherches ; creuser (fig.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pierce[VT] ค้นคว้า, See also: ค้นพบ
research into[PHRV] ค้นคว้า, See also: ศึกษาหาความรู้, ทำวิจัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top