ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-คืบคลาน-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คืบคลาน, *คืบคลาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืบคลาน[V] move slowly, See also: inch, creep slowly, crawl slowly, Ant. ถอยห่าง, Example: เทคโนโลยีดิสก์ระบบใหม่ที่กำลังคืบคลานเข้ามามีบทบาทอย่างมาก, Thai definition: เขยิบคลานไปทีละน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, goodness me!โอ้ความดีของฉัน เพศคืบคลานใน Help! (1965)
There's a strange... change approaching.มันกำลังมีการเปลี่ยนแปลง ที่น่าพิศวงคืบคลานมา Wuthering Heights (1992)
Hunt's pride was short-lived, for now a new horror presented itself.ความภูมิใจของฮันท์อยู่ได้ไม่นาน ศัตรูใหม่ของเขาค่อยๆคืบคลานเข้ามา The Cement Garden (1993)
What is this horrible, unexplainable madness... that is gripping our lives?เป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง เป็นความบ้าคลั่งที่ไม่สามารถอธิบาย ถึงสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราได้ In the Mouth of Madness (1994)
Slowly, daylight crept in through the bandages and I could see.อย่างช้า ๆ ... . แสงสว่างค่อย ๆ คืบคลาน ผ่านผ้าพันแผลเข้ามา Pi (1998)
Become a foolความโง่กำลังคืบคลาน Sex Is Zero (2002)
Let's see if this fire is walking on us.คอยดูถ้าหากไฟคืบคลานเข้ามาใกล้ๆ เรา เราจะต้องทำลายหลัง Ladder 49 (2004)
Nightime ...we crawl under the storms, cold rules.ฝันร้าย เราคืบคลานภายใต้พายุ กฏง่าย ๆ March of the Penguins (2005)
Driving backwards. It's creeping me out. You're gonna wreck.ขับรถไปข้างหลัง มันคืบคลานฉันออก คุณกำลังจะพินาศ Cars (2006)
Windswept pines moving against the coming night.ลมพัดต้นไม้ใหญ่ สั่นไหวในคืนค่ำที่คืบคลาน 300 (2006)
A beast approaches and it was King Leonidas himself who provoked it.อสุรกายคืบคลานเข้ามา คราวนั้นมีเพียงองค์ราชันลีโอนายเดิส ที่ต่อต้าน 300 (2006)
It will crawl into the soul, of anyone who engages it.มันคืบคลานไปยังจิตวิญญานของผู้ที่ถูกมันครอบงำ Apocalypto (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืบคลาน[v.] (kheūpkhlān) EN: creep up on ; move slowly ; crawl   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crawl[VI] คลาน, See also: คืบคลาน, Syn. creep
worm[VI] คืบคลาน, See also: เลื้อยเหมือนหนอน, Syn. crawl, creep, slither

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top