Search result for

-ความคาดหวัง-

(15 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ความคาดหวัง, *ความคาดหวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคาดหวัง[N] expectation, See also: anticipation, hope, Syn. ความคาดหมาย, Example: ผลจากการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectancyความคาดหวัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Either way, I can't keep expecting you to save me.เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมก็ไม่สามารถเก็บความคาดหวังไวกับผม Odyssey (2008)
Miraz may be a tyrant and a murderer but as king, he is subject to the traditions and expectations of his people.มิราซ, อาจเป็นผู้ปกครองที่เผด็จการ และฆาตกร,แต่ ในฐานะพระราชา เขาต้องยึดติดประเพณี และเป็นความคาดหวังของประชาชน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- You lowered your expectations... ...of what you are worthy of.ฉันรู้ว่าแกลดความคาดหวัง ในตัวผู้ชายลงไปมาก Pineapple Express (2008)
While some have responded with hope and measured optimism, most religious communities have considered recent events as apocalyptic.ขณะที่บางกลุ่มมีการตอบสนอง ด้วยความคาดหวัง และมองในทางดี แต่ส่วนใหญ่ทุกศาสนา และทุกสังคมมีการ The Day the Earth Stood Still (2008)
# It's all right It's all right # He believed that this time... his expectations would align with reality.เขาเชื่อว่านี่เป็นเวลาที่... ความคาดหวังของเขาจะได้มาบรรจบกับความเป็นจริงเสียที 500 Days of Summer (2009)
The one about expectations.เรื่องที่เกี่ยวกับ ความคาดหวัง Do It, Monkey (2009)
He's taken great measures to make sure you feel his pain.เขามีความคาดหวังอย่างมั่นใจว่า คุณรับรู้ถึงความเจ็บปวดของเขา Faceless, Nameless (2009)
In her hometown, there are high expectations for her to become the first female prime minister.มีความคาดหวังสูงมาในบ้านเกิดของเธอ เพื่อที่เธอจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก Orutorosu no inu (2009)
You exceed even my high expectations.เธอทำได้แม้ว่าความคาดหวังของฉันจะสูง Dan de Fleurette (2009)
Why don't you write about "Great Expectations"?ทำไมเธอไม่ลองเขียนเกี่ยวกับ "ความคาดหวังที่ดี่ที่สุด"หล่ะ? The Blind Side (2009)
Recapping the top stories in Salem, Oregon, both pro- and anti-vampire advocates rallied in anticipation of the state's upcoming ratification vote on the Vampire Rights Amendment.ใน Salem, Oregon, ทั้งผู้สนับสนุน และต่อต้านแวมไพร์ การรวมพลัง ความคาดหวังของรัฐใกล้จะเป็นจริงแล้ว การลงคะแนนสัตยบันเรื่องการกำหนดสิทธิ์ของแวมไพร์ Everything Is Broken (2010)
Do you finally realize how futile and amateurish your attempts to live up to my expectations have been?เธออยากจบแค่มือสมัครเล่นเหรอ ความพยายามจะทำให้เธอ เป็นไปตามความคาดหวัง Episode #1.12 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātwang) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope   FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top