ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ควบคุม-

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ควบคุม, *ควบคุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควบคุม[V] control, See also: command, govern, Example: เขาสามารถควบคุมลูกน้องให้เชื่อฟังเขาได้ทุกคน, Thai definition: กำกับดูแลให้อยู่ในขอบเขตโดยใช้อำนาจ
ควบคุม[V] limit, See also: restrict, Syn. จำกัด, Example: เธอควบคุมอาหารตามที่หมอสั่งทุกประการ, Thai definition: จำกัดหรือกำหนดไว้ให้อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ควบคุมก. กวดขันให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น ควบคุมเวลา ควบคุมเสียง ควบคุมราคาสินค้า
ควบคุมการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nonsense. If you hadn't fainted like that, I'd have really lost my temper.ถ้าคุณไม่ได้เป็นลมไปซะก่อน ผมคงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ Rebecca (1940)
At the top, the Commandant, who oversees the camp routine.สุดยอดแล้วก็คือ ผู้บัญชาการ ผู้ควบคุมกิจกรรมทุกอย่างในแคมป์ Night and Fog (1956)
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง Night and Fog (1956)
Traumatic hypnosis is a weapon of peace.พลังควบคุมจิตคืออาวุธเเห่งสันติ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Sollozzo thinks he can control him.Sollozzo คิ​​ดว่าเขาสามารถควบคุมเขา The Godfather (1972)
Come here, let me console youมาที่นี่, ให้ฉันอุปกรณ์ควบคุมระบบที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My sister knew an official in the Controller's officeพี่สาว,น้องสาวของฉันที่รู้ official in สำนักงานของผู้ควบคุม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-You don't control our lives?ท่านไม่ควบคุมชีวิตเรา Oh, God! (1977)
As a control measure, you will remain locked in your hotel room alone.เพื่อการควบคุมในเรื่องนี้ คุณจะต้องถูกขังในห้องพักโรงแรม คนเดียว Oh, God! (1977)
- Yeah, they put me on a restricted diet.-ใช่, พวกเขาเข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร. Suspiria (1977)
And on a restricted diet, they give you wine?เข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร? แต่ให้ไวน์? Suspiria (1977)
209er to ground control. We're ready to taxi.209 เรียกควบคุมภาคพื้น เราพร้อมจะเคลื่อนลำแล้ว Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge   FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: restrict ; limit ; confine ; cope   FR: limiter ; maîtriser ; faire face à
ควบคุม[v.] (khwāpkhum) EN: control ; command ; govern ; limit   FR: contrôler ; commander
ควบคุม[v.] (khwop khum) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend   FR: contrôler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boss[VT] ควบคุม, Syn. supervise
command[VI] ควบคุม, See also: มีอำนาจเหนือ, Syn. order, direct, decree, bid, rule, govern
command[VT] ควบคุม, See also: มีอำนาจเหนือ, Syn. order, direct, decree, bid, rule, govern, restrain, check
conduct[VT] จัดการ, See also: ควบคุม, Syn. direct, manage, control
corner[VT] ผูกขาด, See also: ควบคุม
curb[VT] ควบคุม, See also: จำกัดขอบเขต, ระงับ, Syn. restrain, control
choke back[PHRV] ควบคุม, Syn. choke down
choke down[PHRV] ควบคุม, Syn. choke back
clamp down on[PHRV] จำกัด, See also: ควบคุม, Syn. crack down on
confine to[PHRV] จำกัด, See also: ควบคุม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
管理[かんり, kanri] Thai: ควบคุม English: control

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top