ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-คบ-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คบ, *คบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คบ[V] associate with, See also: make friend with, contact with, Syn. คบหา, คบหาสมาคม, Example: ผมคบกับเขามานานมากเพราะเรามีสิ่งที่ชอบคล้ายๆ กัน, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน
คบ[N] crotch, See also: torch, Syn. ง่าม, คบไม้, คาคบ, Example: กล้วยไม้ป่าบนคบไม้ข้างทางออกดอกสวยมาก, Count unit: คบ, Thai definition: ่ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับต้นแยกกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jacoby.จาโคบี Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและ แคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและแคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards.ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน Rebecca (1940)
I will also make a pilgrimage to the Virgin of Cobre.ฉันยังจะทำให้การเดินทางไป แสวงบุญ ให้กับเวอร์จินของ โคบรื The Old Man and the Sea (1958)
Maybe I will have the luck to bring that much of him in.ที่จะนำที่มากของเขาใน ฉันควรจะมีโชคบางอย่าง The Old Man and the Sea (1958)
You still may have some luck.คุณอาจจะยังมีโชคบางอย่าง The Old Man and the Sea (1958)
The infantryman's home in battle is his slit trench.บ้านของทหารราบ ในการต่อสู้เป็นร่องร่องเขา ในหลุมห้าฟุตแคบ How I Won the War (1967)
They finally built one with a cobalt casing.ที่สุดพวกเขาก็สร้างระเบิด ที่ใช้หัวรบทําจากโคบอลท์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The limitation of love is that you need an accompliceขีดจำกัดของความรักคือ that you ต้องการผู้สมคบ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Listen, Dr Rumack says the sick people are in critical condition.ฟังนะ หมอรูแม็คบอกว่า คนป่วยอาการหนักมาก Airplane! (1980)
I'm Jacob Stein, American Federation of Musicians Union, Local 200.ผม แจยโคบไซทน สหภาพนักดนตรีสหพันธรัฐคนอเมริกา ที่200. The Blues Brothers (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบ[n.] (khop) EN: crotch ; torch   FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with   FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top