ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ขี้ผึ้ง-

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขี้ผึ้ง, *ขี้ผึ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ผึ้ง[N] beeswax, See also: wax, Example: เทียนทำมาจากขี้ผึ้ง, Thai definition: รังผึ้งที่เอามาหลอมใช้ในการต่างๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cerateขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Had 10 coats of hand-rubbed candy-apple-red lacquer.ลงขี้ผึ้งขัดรถไว้ตั้ง 10 ชั้นเชียวแกเอ๊ย Casualties of War (1989)
I think it's like a wax museum with a pulse.ผมคิดว่ามันก็เหมือนพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่มีการเต้นของชีพจร Pulp Fiction (1994)
I guess kids today don't care about wax figures or stuffed animals.ฉันว่าเด็กสมัยนี้ไม่สนใจหุ่นขี้ผึ้ง หรือว่าสัตว์สตาฟแล้ว Night at the Museum (2006)
It's the wax, it's the tape.ขี้ผึ้ง เทปกาว Rio (2006)
WE'RE GONNA GET THE SALVE OR THE OINTMENTเราต้องหายาหรือขี้ผึ้ง If There's Anything I Can't Stand (2007)
HE NEEDS OINTMENTS AND PATCHES AND PILLS.เขาต้องการขี้ผึ้ง แผ่นแปะ และยา Family/Affair (2007)
Gives "wax off" a whole new meaning.ให้"ขี้ผึ้งปิด" ความหมายใหม่ทั้ง Balls of Fury (2007)
It was a topical ointment.มันคือ ขี้ผึ้งที่ได้รับความนิยม The Ten (2007)
That I would even need the ointment.นั่นล่ะผมถึงต้องการ ขี้ผึ้ง The Ten (2007)
The name of the ointment.ชื่อของ ขี้ผึ้ง The Ten (2007)
Like a balm that soothes pain.เหมือนขี้ผึ้งที่สมานแผล Like Stars on Earth (2007)
We mentioned george king's name once and he turns to jell-o.พอเราพูดถึงจอร์จคิงเขาก็อ่อนเป็นขี้ผึ้ง The Damage a Man Can Do (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ผึ้ง[X] (khīpheung) EN: beeswax ; wax   FR: cire d'abeilles [f]
ขี้ผึ้ง[n.] (khīpheung) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade   FR: pommade [f] ; onguent [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beeswax[N] ขี้ผึ้ง
mote[N] ขี้ผึ้ง, See also: ผงธุลี, Syn. speck
ointment[N] ขี้ผึ้ง, Syn. unguent
wax[N] ขี้ผึ้ง, See also: สารที่คล้ายขี้ผึ้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top