ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ขาด-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขาด, *ขาด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาด(v) torn, See also: worn out, be ragged, Syn. ฉีกขาด, Example: เสื้อเขาขาดเป็นริ้วๆ เพราะโดนคนร้ายเอามีดฟัน, Thai Definition: แยกออกจากกันเพราะถูกดึง ตัด หรือ ฉีก เป็นต้น
ขาด(v) miss, See also: absent, Syn. ไม่มา, Example: สมศักดิ์ขาดโรงเรียนไปหลายวัน เพราะเป็นไข้หวัด, Thai Definition: ไม่มาตามกำหนด เช่น ขาดเรียน ขาดประชุม
ขาด(v) lack of, See also: be short of, have a shortage of, be deficient, Syn. ขาดแคลน, อัตคัด, Example: โรงงานของเรายังขาดวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตสินค้าอีกมาก, Thai Definition: ไม่มีเพียงพอ, มีไม่เต็มที่เพราะขัดสน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขาดก. แยกออกจากกันเพราะถูกดึง ตัด หรือฉีก เป็นต้น เช่น เชือกขาด แขนขาด ผ้าขาด
ขาดควรจะมีแต่ไม่มี เช่น เศรษฐีขาดไฟ
ขาดมีไม่ครบ, มีไม่เต็ม, เช่น ขาดคุณสมบัติ
ขาดไม่ครบ, บกพร่อง, เช่น ศีลขาด
ขาดไม่เต็มตามจำนวน เช่น นับเงินขาด
ขาดไม่มาตามกำหนด เช่น ขาดเรียน ขาดประชุม.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only the voice of Hynkel was heard.อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่เขาเพียงผู้เดียว The Great Dictator (1940)
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา The Great Dictator (1940)
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา The Great Dictator (1940)
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด The Great Dictator (1940)
Oh, yes, I know Mr. De Winter well. I knew his wife, too.อ๋อใช่ฉันรู้จักคุณเดอ วินเทอร์ดี รวมถึงเมียเขาด้วย Rebecca (1940)
- Don't go there again, do you hear?- อย่าได้เข้าไปในนั้นอีกเป็นอันขาด - ทําไมล่ะคะ Rebecca (1940)
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue.ในเมื่อเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เราต้องทําให้เเน่ใจในทุกๆ ประเด็น สํารวจทุกๆ ทาง Rebecca (1940)
Here she is, the missing link, the witness who will help supply the motive.นี่ไงครับ ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป พยานที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเเรงจูงใจ Rebecca (1940)
No, no. I refuse to believe it. I knew everything about her and I won't believe it.ไม่ ฉันปฏิเสธที่จะเชื่อ ฉันรู้เรื่องของคุณนาย และฉันไม่เชื่อเด็ดขาด Rebecca (1940)
All that's missing is them.ขาดก็เพียงแต่ พวกเขาเหล่านั้นมาอาศัย Night and Fog (1956)
No day, no night. Hunger, thirst, suffocation, madness.ไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน ทั้งหิว กระหาย ขาดอากาศ และบ้าคลั่ง Night and Fog (1956)
They look after friends who are worse off.พวกเขาดูแลเพื่อนร่วมชะตากรรม ที่มีสภาพย่ำแย่ Night and Fog (1956)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาด[khāt] (v) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed
ขาด[khāt] (v) EN: lack ; need ; be short of ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting  FR: manquer ; faire défaut ; être absent
ขาด[khāt] (adj) EN: missing  FR: démuni ; privé de
ขาด[khāt] (adj) FR: déchiré ; déchiqueté

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absent(adj) ขาด, See also: ไม่มา, Syn. away, missing, gone, out, Ant. here, present
broken(adj) ขาด, See also: ไม่ครบ, ไม่สมบูรณ์, Syn. imperfect
be away(phrv) ขาด, See also: ขาดเรียน, ไม่เข้าร่วม, Syn. keep away
fail in(phrv) ขาดแคลน, See also: ขาด
deficient(adj) ขาด, See also: ขาดแคลน, ไม่ครบ, ไม่พอเพียง, Syn. incomplete, inadequate
short of something(idm) มี (บางสิ่ง) ไม่พอ, See also: ขาด
lack in(phrv) ขาด, See also: ขาดบางสิ่งไป
lack(vt) ขาด, See also: ไร้, ปราศจาก, ไม่มี, มีไม่พอ
remain away(phrv) ขาด, See also: ไม่มา, อยู่ห่างจาก, Syn. keep away
short(adj) ขาด, See also: ไม่พอ, ไม่ถึง, ขาดแคลน, ขัดสน, น้อย, Syn. deficient, insufficient

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
欠ける[かける, kakeru] TH: ขาด  EN: to be lacking

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top