ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ขันแข็ง-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขันแข็ง, *ขันแข็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันแข็ง[ADV] diligently, See also: industriously, assiduously, perseveringly, Syn. ขยันขันแข็ง, Example: เด็กคนนี้ทำงานขันแข็งดีกว่าเด็กคนอื่นๆ, Thai definition: อย่างเต็มที่, อย่างเอาจริงเอาจัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขันแข็งว. อย่างเอาจริงเอาจัง เช่น ขยันขันแข็ง ทำงานขันแข็ง รับปากขันแข็ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She is a hard-working girlเธอเป็นคนขยันขันแข็ง Failan (2001)
- He's solid.- เขาขยันขันแข็งดี Brokeback Mountain (2005)
Thanks for your hard work.ขอบใจสำหรับความขยันขันแข็งของเจ้า Episode #1.42 (2006)
You are working hard.เจ้าทำงานขยันขันแข็งดี Episode #1.43 (2006)
I gotta watch them. They're working dogs.ผมต้องเฝ้าดูพวกมัน พวกมันขยันขันแข็งมาก Eight Below (2006)
However, what we're looking for from all of you, is not inspiration, but perspiration.แต่ว่าที่เราอยากได้จากพวกเธอ ไม่ใช่ความฮึกเหิมหรอกนะ แต่เป็นความขยันขันแข็ง High School Musical 2 (2007)
Boy, you really did your research.คุณพยายามทำงานวิจัยของคุณอย่างขันแข็ง The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Yes. Ms. Yoon is only a responsible and honest employee of a musical company.ใช่ คุณยุนเป็นคนที่จริงใจแลเป็นพนักงานที่ขยันขันแข็งของบริษัท The Show Episode #1.12 (2010)
Shady Norm's been a very industrious little fella, hasn't he?แชดดี้ นอร์มช่างเป็นคนที่ขยันขันแข็ง ซะจริงๆเลย ว่ามั้ย? Nebraska (2011)
Mr. Roland left the book with very specific instruction.คุณโรแลนด์มอบหนังสือมา พร้อมกำกับไว้อย่างขันแข็ง Where There's a Will (2011)
She's doing well. She's active.เธอสบายดี เธอขยันขันแข็ง A Thousand Days' Promise (2011)
Are there any part of Korean culture you'd like to introduce to foreigners?เด็กๆทำงานอย่างขยันขันแข็งที่สุด New Tales of the Gisaeng (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top