ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-การจอง-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การจอง, *การจอง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's called territoriality.- นั่นเรียกว่าการจองอาณาเขต Jaws (1975)
If he is a rogue, and there's any truth to territoriality at all we got a good chance of spotting him between Cape Scott and South Beach.ถ้ามันเป็นพันธุ์โร้ก เเละเรื่องการจองอาณาเขตเป็นจริง... เรามีโอกาสเห็นมัน ระหว่างเคปสก็อตกับเช้าท์บีช Jaws (1975)
Nor is there a plane reservation in his name.ไม่มีแม้แต่การจองตั๋วเครื่องบินในชื่อเขา Brokedown Palace (1999)
Uh, your reservation was for 35 minutes ago.เอ่อ การจองโต๊ะนั่งของคุณ หมดเวลาตั้งแต่35 นาทีที่ผ่านมาแล้วครับ Mr. Monk and the Blackout (2004)
I'm sorry. There may be mistake during the booking...ต้องขอโทษนะึคะ อาจเกิดความผิดพลาดทางการจอง... Train Man (2005)
It says here that you've requested to be incarcerated somewhere near your home here in Chicago.ในนี้กล่าวว่าคุณได้ร้องขอให้ทำการจองจำ ใกล้บริเวณที่พักอาศัยของคุณในชิคาโก Pilot (2005)
- Welcome to the Brotherhood.- "เคน มาร์โก้ ถูกแยกการจองจำแบบเดี่ยว" X-Men: The Last Stand (2006)
To our gift registry for dexter.รายการจองของขวัญให้เด็กซ์เตอร์ Easy as Pie (2008)
"MY DOVE..." "I CAN THINK OF LITTLE ELSE..."การจองจำไม่มีความหมายกับชายที่ถูกสาป.. The Angel Maker (2008)
IN DEATH, OUR UNION WILL BE ETERNAL.""การจองจำไม่มีความหมาย กับชายที่ถูกสาป The Angel Maker (2008)
Hmm. we should have a standing reservation. I think we do.เหอะ, เราน่าจะยืนยันการจองโต๊ะไว้นะ The Magnificent Archibalds (2008)
So fare my limbs with long imprisonment.ปล่อยแขนขาของข้าฯ จากการจองจำที่ยาวนาน The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจอง[n.] (kān jøng) EN: booking ; reservation   FR: réservation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preemption[N] การจอง, See also: การยึดไว้ก่อน
reservation[N] การจอง, See also: การสงวน, Syn. booking, registration

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top