ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-กว้าง-

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กว้าง, *กว้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กว้าง[ADV] widely, See also: broadly, Example: ในการมองชนบทไทยควรจะมองให้กว้าง เพราะเป็นแหล่งชนบทที่สำคัญของโลกที่เราหลงลืมกันไป
กว้าง[V] be wide, See also: be broad, be vast, Syn. กว้างขวาง, Ant. แคบ, คับแคบ, Example: ถนนในหมู่บ้านกว้างมาก
กว้าง[N] width, See also: broad, extensiveness, Syn. ด้านกว้าง, Ant. ยาว, Example: ที่ดินผืนนี้มีด้านกว้างเท่าไหร่, Thai definition: ด้านที่คู่กับด้านยาว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กว่าง(กฺว่าง) น. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Scarabaeidae ตัวผู้มีเขาที่หลังอก ตัวเมียไม่มีเขา เช่น ชนิด Xylotrupes gideon Linn. ตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า กว่างโซ้งหรือกว่างชน มีเขาที่หลังอกยื่นยาวเป็นจะงอยเรียวไปทางด้านหน้าและโค้งลง ตรงปลายเป็น ๒ แฉก กับที่หัวมีเขาเล็กยื่นออกไปเป็นเขาเดี่ยว โค้งขึ้นคล้ายนอแรด แต่ปลายแยกเป็น ๒ แฉก ตัวผู้ที่มีขนาดย่อมมีเขาสั้นเรียก กว่างกิหรือกว่างแซม ตัวเมียไม่มีเขาเรียก กว่างแม่หรือกว่างอีลุ่ม.
กว้าง(กฺว้าง) น. ด้านสั้นที่คู่กับด้านยาว.
กว้าง(กฺว้าง) ว. ไม่แคบ, แผ่ออกไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's very sporting of you.- ช่างใจกว้างจริงๆ Rebecca (1940)
Could have been a marlin or a broadbill or a shark.จะได้รับมาร์ลินหรือปากกว้าง หรือปลาฉลาม ฉันไม่เคยรู้สึก เขา The Old Man and the Sea (1958)
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์ The Old Man and the Sea (1958)
"Yep." "Hot dog" I said, "this'll bust them wide open."สุนัขร้อนที่ฉันกล่าวมานี้จะ หน้าอกพวกเขาเปิดกว้าง How I Won the War (1967)
-Luca never sleeps over with a broad.- Luca ไม่เคยหลับไปด้วยความกว้าง The Godfather (1972)
Lots of cozy sky That God and I can shareท้องฟ้ากว้างสบายที่ฉันจะได้อยู่กับพระเจ้า The Little Prince (1974)
I suggest we move back to council chambers where we'll have more room.ผมว่าเราเข้าไปในห้องประชุมดีกว่า มันกว้างขวางหน่อย Jaws (1975)
We're gonna fix him up with a broad.เรากำลัง จะ แก้ไข เขาขึ้นมา ด้วย วงกว้าง I Spit on Your Grave (1978)
A broad, Matthew, a broad.กว้าง , แมทธิว , วงกว้าง I Spit on Your Grave (1978)
What's a special broad, Matthew?สิ่งที่พิเศษ กว้าง , แมทธิว ? I Spit on Your Grave (1978)
He means that broad from New York.เขา หมายความว่า กว้าง จาก นิวยอร์ก I Spit on Your Grave (1978)
The broad's all yours. Come on.กว้าง ของ คุณทั้งหมด มาใน I Spit on Your Grave (1978)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious   FR: large ; spatieux ; vaste

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blanket[ADJ] ครอบคลุม, See also: กว้าง, Syn. absolute, arrant, Ant. partial
roomy[ADJ] กว้าง, See also: กว้างใหญ่, Syn. spacious, extensive, ample
wide[ADJ] กว้าง, See also: กว้างขวาง, Syn. broad, extensive, vast, Ant. narrow
wide[ADV] กว้าง, See also: กว้างขวาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
広い[ひろい, hiroi] (adj) กว้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
breit(adj) กว้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top